Nieuwsbrief 04-09-2023

Beste leden van de SNRD,

In deze Nieuwsbrief:

-uitnodiging voor de bijeenkomst van donderdag 2109 19.30 op de Roerdomplaan 10, Rotterdam. DENK AAN BETAALD PARKEREN!
-uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering op dezelfde avond ter goedkeuring van de nieuwe statuten.
-informatie voor de SNRD Lustrumviering op donderdag 25 januari SAVE THE DATE.
– aanmelding nieuw lid

1.
De Bijeenkomst van donderdag 2109:

De commissie beeldvormende technieken verzorgt de avond, onder ander met een live echo met uitleg van een schouder met pathologie
Tevens komen aan bod wanneer je de diverse beeldvormende technieken het best kunt inzetten, kun je echo als evaluatie gebruiken?
Het gebruik van de echo bij “frozen shoulder” wordt ook besproken
De commissie kijkt uit naar jullie vragen en opmerkingen.

De commissie zoekt nieuwe leden die zich met dit onderwerp willen bezighouden: je kunt je aanmelden op de avond of stuur een mail naar de
secretaris: secretaris@schouderft.nl

2.
Na de commissiepresentatie wordt een Bijzondere Algemene LedenVergadering uitgeroepen van de SNRD

Vorig jaar is door de leden goedkeuring gegeven om de statuten van de SNRD aan te passen. Voornaamste verandering is dat het mogelijk wordt om collega’s
die een andere Masteropleiding (dan sport of manueel) hebben gevolgd ook als lid van de SNRD te kunnen begroeten.
Tevens zijn de statuten aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving
Deze nieuwe statuten zijn als bijlage bij deze mail gevoegd, worden op de website gezet en zijn op de avond nog in te zien.

Voor goedkeuring is het gewenst dat 2/3 van de leden aanwezig is
Mocht dit niet het geval zijn, wordt aansluitend, (5 minuten) een nieuwe Bijzondere Algemene LedenVergadering belegt waarin de statutenwijziging in stemming wordt gebracht.

In beide gevallen worden de nieuwe statuten aangenomen als 2/3 van de aanwezige leden er mee instemt.

3.
LUSTRUMVIERING DONDERDAG 25 JANUARI

De SNRD bestaat volgend jaar 10 jaar. Het bestuur meent dat dit gevierd dient te worden.
Onze verantwoordelijke voor de Inhoud, Ophrah , kwam met de suggestie een congres te organiseren rondom een spreker.
We denken met Adam Meakins een gloedvolle, prikkelende spreker uit te nodigen voor deze dag (Engels gesproken)
Courses | The Sports Physio
Op een rij:
-mede afhankelijk van de spreker is het een dag programma of een middag-avond programma
-de locatie is in Rotterdam of in de nabijheid van.
-de dag levert 6 accreditatiepunten op (in samenwerking met Denkfysio)

Ophrah geeft nadere informatie.

4.
Aanmelding nieuw lid

Ter vervanging van een collega heeft FysioOost, Papendrecht, gevraagd of zij een nieuw lid mogen voordragen voor de SNRD
Laurens Leeuwenhoek ziet veel schoudercliënten, is 5 jaar fysiotherapeut en ( bijna) sport-fysiotherapeut.
Het bestuur stelt voor om Laurens als lid te verwelkomen.
Mochten leden bezwaar willen aantekenen, dan graag voor 30 september een gemotiveerde mail naar:
voorzitter@schouderft.nl

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op donderdag 21 september.

Met vriendelijke groet,

Kees Kornelisse
Secretaris SNRD

Nieuwsbrief 22-06-2023

image001.png
Beste collegae, ck

We kunnen terugkijken op een plezierige avond, afgelopen woensdag. De commissie behandeling maakte er een spannende avond van met een quiz.
Zij ontvingen veel complimenten voor de invulling van deze avond.
Als bijlage een gedeelte van de presentatie.
Wel jammer dat zeker 15 leden de presentatie om uitlopende redenen niet hebben bijgewoond!

De volgende avond, donderdag 21 september, wordt vormgegeven door de commissie beeldvorming

En natuurlijk voor het SNN congres op vrijdag 15 december: tot 1 juli EUR 125, erna EUR 200 (dat stond niet correct in de Nieuwsbrief)

Belangrijk:
2024 VIEREN WE HET 10-JARIG BESTAAN VAN SNRD

Dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan:

Op donderdag 25 januari 2024 organiseren we een dagprogramma met, zoals het zich nu laat aanzien, een internationale spreker : Adam Meakins !

Er wordt voor deze activiteit accreditatie aangevraagd, locatie in of rond Rotterdam.
Deze activiteit geldt voor de aanwezigheidsvereiste van de leden

Wij hopen en verwachten alle leden dan te mogen begroeten.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SAVE THE DATE , DONDERDAG 25 JANUARI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nieuwsbrief 20-11-2022

 

NIEUWSBRIEF SNRD NOVEMBER 2022 EN UITNODIGING VERGADERING 01122022

20112022 ck

Bij slechte leesbaarheid in uw mail: een pdf-bestand is meegestuurd

Van de Voorzitter

Beste collegae,

“Het zijn drukke tijden. Het lijkt wel of elk jaar de laatste maanden van het jaar drukker worden. Er komt steeds meer op ons af. Contracten wel of niet tekenen, bezwaarbrieven naar zorgverzekeraars sturen, enquêtes over het wel of niet samengaan van Keurmerk Fysiotherapie en KNGF, de toenemende data honger van verzekeraars maar zeker ook vanuit de beroepsgroep zelf, ALV KNGF, 100 leden initiatief en de reactie motie van het KNGF, deelnemersvergadering van SNN, ALV van PMNReo en dan lijkt de toestroom van nieuwe patiënten de pan uit te rijzen.

En natuurlijk onze laatste netwerkbijeenkomst! Natuurlijk zijn de meeste onderwerpen die ik hier noem niet gerelateerd aan de schoudergespecialiseerde fysiotherapeut, maar ik weet wel dat ik het er in ieder geval erg druk mee ben.

Voor het nieuwe jaar staan we voor een aantal uitdagingen. Wellicht de grootste uitdaging is het weer compleet maken van het bestuur. Zoals al een jaar aangekondigd gaat Friso stoppen met de bestuursfunctie inhoud en hebben we voor communicatie al geruime tijd geen bestuurslid kunnen vinden.

Eigenlijk is het van de zotte dat we een grote groep gespecialiseerde schouderfysio’s hebben en dat niemand zich in staat acht om richting te geven aan ons inhoudelijk beleid.

Indien de vacature(s) niet ingevuld worden zal het zeer moeilijk worden om volgend jaar interessante bijeenkomsten te organiseren. Het bestuur heeft wel al wat plannen bedacht voor volgend jaar en daar zal op de komende bijeenkomst meer bekend over worden gemaakt.

Hieronder nog wat mededelingen vanuit het bestuur en wij hopen jullie allemaal weer te zien op de volgende bijeenkomst.”

 

Het gaat door: ook onze volgende SNRD-leden bijeenkomst is weer live.

Houdt uw agenda vrij voor Donderdag 01 december, als vanouds op de Fysiotherapiepraktijk aan de Roerdomplaan 10 te Rotterdam, aanvang 1930

Natuurlijk ten overvloede maar:

Wij vinden het prettig IEDEREEN weer eens te zien en gaan ervan uit dat er 100% aanwezigheid.

Mocht u echt verhinderd zijn: laat het weten via secretaris@schouderft.nl

Op de avond zijn geen Corona maatregelen van kracht, we gaan uit van uw eigen beoordelingsvermogen. Heeft u symptomen:

-laat het ons weten

-blijf thuis

 

Verder willen we jullie als bestuur bedanken voor het invullen van de vragenlijst die vanuit de SNN  ( SchouderNetwerken Nederland) was uitgezet.

18 leden van SNRD hebben deze ingevuld, niet spectaculair maar we slaan geen modderfiguur.

 

Agenda:

 • Voorzitter opent de vergadering en geeft informatie over de volgende onderwerpen:

-het Paramedisch Netwerk Rotterdam

-1 ½ lijns project FG is van start gegaan, resultaten tot nu toe (6 weken actief)

-voorstel tot statutenwijziging, algemene master eis en aanpassingen aan huidige wetgeving.

-SNN zaken

 

 • De eerder voorgedragen leden zijn aangenomen als lid en stellen zich voor:

Jeroen Bakker                                            Sportgeneeskunde Rotterdam

Frank Leenen                                             Cure + Barendrecht (vervanging voor Stephanie Schalk)

 

 • Herschikken commissies

De bestaande commissies willen we als bestuur graag herschikken, wellicht willen leden overstappen naar een andere commissie, een andere voorzitter.

We willen de commissievoorzitters vragen bij deze vergadering:

-hun commissie te benoemen en te vertellen wat hun aandachtgebied is

-Hoeveel nieuwe leden de commissie aankan

Bestaande leden die uit hun commissie willen verzoeken we dit aan hun commissievoorzitter door te geven voor 30112022.

We gaan er als bestuur wel vanuit dat het overgrote meerderheid van de leden in een commissie participeert.

 

 • data SNRD bijeenkomsten 2023

 

Maandag   23 januari

Dinsdag      14 maart

Woensdag 14 juni

Donderdag 21 september

SNN-congres december 2023

              

 

Nieuwe leden:

Bijgaande fysiotherapeuten hebben zich in het derde kwartaal aangemeld voor lidmaatschap SNRD

-Jason van Dijk en Bob Adriaanse                                          Fysiotherapie Portland, Rhoon

-Nicolien van Rijnsbergen                                                        Centrum Fysiotherapie Schiedam

-Roel Kamp                                                                                  Fysiotherapie Groh

Vanuit het bestuur is er geen bezwaar.

Graag vernemen we eventuele bezwaren tegen de voorgenomen leden binnen 4 weken na verschijnen van deze nieuwsbrief, dus uiterlijk 20122022 op: voorzitter@schouderft.nl

Bij geen reactie van de leden zijn bovenvermelde aspirant leden lid van het SNRD vanaf 2023 en nodigen we ze van harte uit op de eerstvolgende ledenbijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kees Kornelisse

Secretaris SNRD

 

 

Nieuwsbrief 20-08-2021

 

Beste SNRD leden,

 

De zomervakanties lopen teneinde en de plannen voor het najaar nemen vastere vorm aan.

 

In deze Nieuwsbrief een 3-tal onderwerpen voor het najaar.

 

1.Enquête SNN

 

Onze overkoepelende organisatie SNN (Schouder Netwerken Nederland) heeft ons gevraagd een enquête uit te zetten.

In de bijgevoegde brief kunnen jullie de motivatie lezen van de afdeling vak inhoud.

 

Zouden jullie de enquête in willen vullen?  Graag voor 16 september.

 

Klik op deze link om naar de enquête te gaan.

 

 

2.Lezing

 

Van Friso ontving ik deze mail met het verzoek deze met de SNRD leden te delen:

 

“XXXXXXXX,

In de tussentijd stuur ik je ook de aankondiging en programma van ons sport symposium welke gepland staat in oktober dit jaar. We richten ons op instabiliteit van schouder en knie en zullen bij een goede opkomst gebruik kunnen maken van een mobiel laboratorium om live chirurgische demonstraties te kunnen geven.

 

Olivier Van Der Meijden “

 

De link:

 

https://www.mijnasz.nl/zorgverleners/agenda/2022/10/30641/

 

Als je erop klikt krijg je deze nadere gegevens, onderaan die pagina kun je je aanmelden:

 

Sport symposium: Orthopedisch Centrum

Tijdens het symposium zullen sport letsels van de schouder en knie worden behandeld, in het bijzonder instabiliteit. Naast presentaties zullen er tevens live operaties worden verricht op de schouder en de knie. Het symposium is gericht op fysiotherapeuten, huisartsen en sportartsen.

Waar & Wanneer?
Donderdag 13 oktober 2022 van 14:00 tot 18:00 uur
Albert Schweitzer ziekenhuis, Auditorium locatie Dordwijk, (locatie nog onder voorbehoud).

Voorlopig programma

 • 14.00 – 14.45: Instabiliteit van de schouder door dr. Olivier van der Meijden (Orthopedisch chirurg)
 • 14.45 – 15.15: Top-sport begeleiding door dr. Belle van Meer (Sportarts)
 • 15.15 – 15.45: Live surgery van de schouder door dr. Olivier van der Meijden
 • 15.45 – 16.00: Pauze
 • 16.00 – 16.45: Instabiliteit van de knie door dr. Mikel Reilingh (Orthopedisch chirurg)
 • 16.45 – 17.00: Revalidatie van multi-ligamantair letsel van de knie door Niels Hagen en Sean Aussems (Fysiotherapeuten)
 • 17.00 – 17.30: Live surgery van de knie door dr. Mikel Reilingh
 • 17.30 – 18.00: Rondvraag, discussie en bitterballen

Nadere informatie omtrent locatie en programma zullen spoedig volgen.

 

3.SNRD avond woensdag 5 oktober

Ook niet vergeten:

Onze avond op de Roerdomplaan, aanvang 20.00

 

Met vriendelijke groet,

Kees Kornelisse

Secretaris SNRD

Nieuwsbrief 16-04-2022

 

Nieuwsbrief SNRD april 2022

Beste collegae,                                                                                                                                 160422 ck

(als de mail slecht leesbaar is in je browser, hij staat ook in het bijgevoegde PDF bestand)

Het gaat door: onze volgende SNRD-leden bijeenkomst gaat weer live plaatsvinden.

Houd uw agenda vrij voor : Dinsdagavond 17 mei, als vanouds op de Fysiotherapiepraktijk aan de Roerdomplaan 10 te Rotterdam

Binnenkort ontvangt u nog bericht van ons over de aanvangstijd (reken op 1930-2000), een stuk ter voorbereiding op deze avond en de agenda.

Natuurlijk ten overvloede maar:

Wij vinden het prettig IEDEREEN weer eens te zien en gaan er vanuit dat er 100% aanwezigheid is; er is een presentielijst.

Mocht u echt verhinderd zijn: laat het weten via secretaris@schouderft.nl

Op de avond zijn geen Corona maatregelen van kracht, we gaan uit van uw eigen beoordelingsvermogen. Heeft u symptomen:

-laat het ons weten

-blijf thuis

 

Graag maken we nog(maals) opmerkzaam op:

Het schoudersymposium op woensdag 1 juni 17.30, Dordrecht Albert Schweitzer ziekenhuis.

(in een vorig SNRD bericht naar u is daar al aandacht voor gevraagd maar hieronder nogmaals de link naar de aanmelding):

 

https://www.mijnasz.nl/zorgverleners/agenda/2022/6/30433/

 

 

Onze collega, Caroline Mulder, maakte ons nog attent op de volgende voordracht, te bekijken tot 3004. Bedankt Caroline!

“Afgelopen donderdag,(inmiddels 2 weken geleden),  was er een interessante webinar van het schoudernetwerk Vlaanderen met Valentien Spanhove over schouderinstabiliteit bij personen met veralgemeende hypermobiliteit.”

 

Deze webinar is terug te kijken tot 30 april

 

https://m.youtube.com/watch?mc_cid=7d5da3d3bb&mc_eid=7172ce0769&v=Asq97vjxkVY&feature=youtu.be

 

Dan nog een algemene vraag:

Kijk eens op onze website of jullie gegevens goed op de locatorfunctie vermeld staan.  Als dat OK is zouden we het als bestuur waarderen als jullie je ook zouden aanmelden op de SNN locator.

Is echt even wat werk , maar het is wel onze overkoepelende organisatie en op landelijk niveau belangenbehartiger. Van de laatste plaats qua vermeldingen zijn we 2 plaatsen gestegen  maar op meer dan 20 regionale schoudernetwerken bungelen we dus nog erg achteraan.

 

Nieuwe leden:

Bijgaande fysiotherapeuten hebben zich in het eerste kwartaal aangemeld voor lidmaatschap SNRD

2022 Bhikhari S.A.F. Shailindra Rubroek ft, Goudseplein 16 3031ZC
2022 Mannaerts W. Wouter Rubroek ft, Goudseplein 16 3031ZC
2022 Bos-Hoogendijk M. Michelle Actief Fysio Kastanjeplein4 3053 CD

 

Vanuit het bestuur is er geen bezwaar, praktijk Rubroek is al eerder lid geweest van het SNRD met andere leden.

Graag vernemen we eventuele bezwaren tegen de voorgenomen leden binnen 4 weken na verschijnen van deze nieuwsbrief, dus uiterlijk 14 mei op: voorzitter@schouderft.nl

Bij geen reactie van de leden zijn bovenvermelde aspirant leden lid van het SNRD en nodigen we ze van harte uit op de ledenbijeenkomst van 17 mei.

 

Prettige Paasdagen allemaal en tot 17 mei.

 

Nieuwsbrief 17-12-2021

 

SNRD NIEUWBRIEF                                                                        DECEMBER 2021                    CK

 

Beste leden,

Helaas, het SNN schoudercongres van 10 december is afgelast vanwege de genomen en de nog te verwachten Corona maatregelen.

Nieuwe datum: Vrijdag 10 juni……………………… zet vast in je agenda.

Van de Voorzitter

Aan het einde van een jaar waarin we leefden tussen hoop en vrees, waarin zaken wederom afgelast werden en de verschillende Corona varianten streden om de meeste aandacht heeft het bestuur toch nog tijd gevonden om te vergaderen en plannen te maken voor de toekomst en zelfs een nieuwe nieuwsbrief te maken. Voor het komende jaar willen we graag de verschillende commissies uitnodigen om ondersteunend te werken voor de plannen die we als bestuur hebben en waarvoor we de eerste stappen al gezet hebben. Op de komende ALV zullen we deze plannen verder toelichten en duidelijk maken wat we van de verschillende commissies gaan verwachten.

De afgelopen tijd heb ik geparticipeerd in een webinar van Gerard Koel op uitnodiging van de collega’s in Friesland. De hele webinar is terug te vinden op de website van het SNN. Het onderwerp was de werking van oefentherapie bij Rotator Cuff Related Shoulder Pain en wat de literatuur daar verder over te melden had. De besproken artikelen waren niet erg gunstig voor de oefentherapie maar er viel genoeg af te dingen op de inhoud van die artikelen. Wie nieuwsgierig naar deze artikelen, stuur me een mailtje en je krijgt ze toegestuurd.

Van de commissievoorzitters zou ik graag willen weten of de commissies nog volledig bemenst zijn en of er vacatures zijn of behoefte aan nieuw bloed. Graag dit even inventariseren en naar mij terugkoppelen voor 15 januari. Over vacatures gesproken; verderop in deze nieuwsbrief staan nog 2 vacatures die vervuld moeten worden om ons netwerk dynamisch te houden.

Rest mij niets anders dan jullie zeer goede feestdagen te wensen, al dan niet in aangepaste vorm en de hoop uit te spreken dat we in 2022 weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

Sven Bonardt

Vacatures binnen het bestuur per 01-01-2022

De tekst is van het huidige bestuurslid inhoud, Friso Arent.

“Zoals eerder dit jaar aangekondigd komt de positie van bestuurslid met aandachtsgebied vak inhoud vrij per 2022 .Tot op heden zijn er geen aanmeldingen binnengekomen.

Om deze taak verder te verduidelijken staan  hieronder de taken en vergoeding.

Omschrijving:

Om deze taak uit te voeren zoeken we iemand die enthousiast is en actief wil participeren in het verder ontwikkelen van het SNRD. Iemand die het leuk vindt de actualiteit te volgen en in staat is om een jaarprogramma te maken en dit (met hulp) didactisch te vertalen naar onze leden.

Je zet het reeds verworven netwerk in om een brede kijk te blijven houden op onderwerpen die met de schouder te maken hebben.

Je ondersteunt de voorzitter met het contact en de voorbereiding van de SNN bijeenkomsten.

 

Taken:

 • Plannen en voorbereiden jaarprogramma SNRD bijeenkomsten.
 • Onderhouden van netwerk stakeholders in relatie tot de bijeenkomsten.
 • Deelnemen aan bestuursvergadering. 3-5 x per jaar (online).
 • Managen van de verschillende werkgroepen.
 • Uitvoeren van SNRD bijeenkomsten in samenspraak de voorzitter en de werkgroepen.

 

Vergoeding:

 • 300,- euro per jaar. “

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Friso: frisoarent@gmail.com  , of tot de voorzitter

Sven: voorzitter@schouderft.nl

 

Wij hopen als bestuur echt dat zich leden gaan aanmelden. Dit is echt nodig voor de planning en uitvoering van de SNRD bijeenkomsten in 2022 en verder.

 

Het bestuur zoekt ook een bestuurslid communicatie. Dit is een functie die nu een aantal jaar geen invulling heeft gehad.

Voor nadere inlichtingen en aanmelding: de voorzitter, Sven: voorzitter@schouderft.nl

 

 

Kascommissie

Ondanks een verzoek van het bestuur heeft niemand zich aangemeld (begrijpelijk want het is natuurlijk ver afstaand van een schouderfysio). Echter, voor het functioneren van het Schoudernetwerk is het een essentieel onderdeel van de verenigingsstructuur.

Nu al vast de vraag: welke 2 personen stellen zich beschikbaar om in 2022 de financiën van de SNRD over 2021 te controleren?

Als bestuur verwachten we in januari 2 leden in de kascommissie te kunnen benoemen.

En echt, veel werk is het niet en er is ook geen boekhouddiploma voor nodig.

Voor vragen over de kascommissie: Remco als bestuurslid financiën: r.dulst@gmail.com , of Sven als voorzitter: voorzitter@schouderft.nl

 

SNRD ledenlijst en website

De website is weer up-to-date met een nieuwe ledenlijst en de nodige aanpassingen in de locatorfunctie.

We nodigen je graag uit eens te kijken op de website naar je gegevens.                                                        Als je een verandering wilt in de getoonde gegevens of je niet meer kan inloggen op het besloten gedeelte, stuur een mail naar de SNRD bestuurssecretaris:  keeskornelisse@telfort.nl

SNN locatorfunctie

De nieuwe ledengegevens zijn ook doorgegeven naar het SNN. Je dient je echter zelf aan te melden voor de locatorfunctie (Het SNN vindt dit de juiste AVG proof methode)

Ga naar SNN website, SNN leden, en klik op “aanmelden locator”. Vervolgens kom je op een lang document, ga er even voor zitten.

Tip: zoals al eerder beschreven: bij persoonlijk praktijkmailadres: gebruik iets van kees@fysiotherapieheemraadssingel.nl  en niet je eigen privémailadres…………..dat komt dan namelijk wel op de locator te staan.

Tip: sommigen van jullie hebben een tweede werkadres opgegeven voor de SNRD ledenadministratie………….. echter niemand heeft ook een ander mailadres opgegeven voor die locatie. Dit is echter een administratieve verplichting binnen SNN voor de verwerking van het tweede adres (zie de uitleg op de SNNwebsite onderaan dezelfde pagina waar de PDF met uitleg over aanmelding locatorfunctie staat).

Hierop had ik al gewezen in de Nieuwsbrieven van juli en september.

En, kom op leden, er staan nu vanuit het stadsmidden van Rotterdam  12 praktijken in de locator binnen 10 km. Hetzelfde vanuit Amsterdam midden stad: een stuk of 20.

In de praktijk zou de functie gebruikt worden voor verwijzingen van bijvoorbeeld orthopeden naar een schoudernetwerktherapeut buiten hun regio en eigen netwerk. In de praktijk, wij staan er wel op, merken we daar toch niet zo veel van.

Als je het probeert en een tweede werkadres geeft problemen bijvoorbeeld, laat het mij weten als secretaris: keeskornelisse@telfort.nl

 

Combi cursus voor nieuwe leden

Voor de nieuwe leden:

We verwachten dat je binnen een jaar na aanvang van je lidmaatschap SNRD  de Combi cursus hebt gedaan over schouderklachten .

Nadere informatie vind je op de SNN website.

Volgens mij staan er nu een stuk of 10 van onze leden binnenkort te trappelen om deze cursus te gaan volgen in 2022!

Jaarplanning 2022

We hopen natuurlijk ook op inbreng van ons nieuwe bestuurslid inhoud maar voor volgend jaar willen we de commissies wat leven inblazen. We hebben nu een aantal orthopeden gehoord, wat gaan we er zelf mee doen, hoe komen we tot gelijkgestemd handelen.

Data en tijden (als de Coronamaatregelen het toelaten doen we het graag weer live):

Maandag 21 februari 19.30 hou het op Zoom deze keer. In ieder geval is dan de ALV met de bekendmaking van de plannen voor 2022.

Dinsdag 17mei 19.30

Vrijdag 10 juni congres

Woensdag 5 oktober 19.30

Donderdag 1 december 19.30

Nieuwe leden aanmelding.

Er hebben zich weer een aantal collegae gemeld die graag lid willen worden van SNRD. Als bestuur hebben we gekeken of ze voldoen aan de criteria. Dat doen onderstaande collegae.

Verder willen we een andere procedure gaan volgen:

De aspirantleden worden hieronder vermeld. Als je bezwaar hebt tegen de toetreding van iemand dan graag een mail met motivatie naar de voorzitter, Sven: voorzitter@schouderft.nl. Deze zal je bezwaren wegen en eventueel nader met je bespreken. Dit geschiedt vertrouwelijk.

motz D. Dimitri Fysio Woudenstein
       
Hählen S. Serge Fysiotherapie Lansingerland Klapwijkse Zoom 99
Berkelen Rodenrijs
Schalk S.A.F. Stephanie  

CURE PLUS  Barendrecht ZUID1,PUTSELAAN Rotterdam

       
Plet J Jamal Fysical Hillegersberg Elgarhof 5-13 Rotterdam
Tol   van S.A.F. Shirley  

centrum fysiotherapie Tol Gravelandseweg 792  Schiedam

 

Bij geen bericht zijn de aspirantleden SNRD lid per 20 januari 2022

 

Nieuwsbrief 8-9-2021

Nieuwsbrief SNRD september 2021

Van de secretaris.
Vele van jullie hebben naar aanleiding van de Nieuwsbrief van juli de GoogleForms link ingevuld,
bedankt daarvoor.
Nou ja veel: 34 leden hebben de link ingevuld…..23 nog niet!
Dat is jammer, we wachten nog op deze leden voor een reactie. We willen namelijk in één keer onze
eigen locatorfunctie op de website actualiseren en gegevens doorsturen naar de SNN. Daar wachten
we nu nog maar mee.

En ja, ik had aangegeven als er niets veranderd hoef je niet te reageren……..maar ik zou je nu toch
willen vragen of het formulier in te vullen of mij actief te mailen dat alles OK is en je geen
veranderingen wilt aangeven.
Verderop in de Nieuwsbrief staat de link nogmaals.
Frank,Erik,Friso,Elise,Deborah,Christian,Jeanine,Maikel,Kenneth,Remco,Niels,Brigitte,Fanny,Joost,
Niels,Titus,Martijn,Bas,Richard,Cas,Ernest,Ingeborg.
Graag hoor ik van je!

Verder nog een link naar onze volgende Zoommeeting met een orthopeed, de heer Rutte.
En, nogmaals, een oproep tot deelname aan het congres van de SNN in december,
Tot Zooms,
Kees Kornelisse
Secretaris SNRD

Het ledeninventarisatieformulier:
De link naar het inventarisatieformulier: https://forms.gle/EqCqezVzGRaVknw16
-Vul alle velden in , ook als dit oude gegevens zijn die bij ons al bekend zijn.
-Praktijkgegevens worden gedeeld met SNN voor hun ledenbestand en eventueel locatorfunctie.
-Per persoon niet meer dan twee praktijkadressen,
-Voor de SNN locator: als je je daarvoor wilt aanmelden, dien je bij de SNRD 3 mailadressen aan te
leveren:
1.een persoonlijk mailadres waarop je alleen de SNRD mail krijgt: jdeknijper@gmail.com
2.een persoonlijk mailadres van jou op de praktijk: j.deknijper@fysiohetgoudenhandje.nl
3. praktijkmailadres info@ fysiohetgoudenhandje.nl
Als je ad.2 niet aanlevert en je wilt op de SNN locator komen gebruiken ze je praktijkmailadres en je
persoonlijk adres, dat wil je misschien niet.
Als je met 2 praktijkadressen op de SNN locator vermeld wilt worden:
4. per locatie een persoonlijk praktijkmailadres, dus voor de tweede locatie:
j.deknijper2@fysiohetgoudenhandje.nl
De SNN gebruikt koppelt een locatie namelijk aan een voor hen uniek mailadres.
Voor de SNN locator dien je je te zijner tijd zelf aan te melden , nadat wij de gegevens naar SNN
hebben gestuurd.
Met de nieuwe ledenlijst gaan we in het najaar onze website “zoek een schouderfysiotherapeut”
functie updaten.

Lezing Orthopeed, de heer Rutte, op maandagavond 11 oktober 1930 MAAKBARE WERELD
Friso heeft de hr. Rutte wederom bereid gevonden voor ons een voordracht te geven.
Hier de zoom link voor 11 oktober:
Sven Bonardt is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: SNRD bijeenkomst
Time: Oct 11, 2021 07:30 PM Amsterdam
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83512839601?pwd=QjJWUzFjTTFLVkNRRlViMVBQY1hmQT09

Schoudercongres december 2021
Vrijdag 10 december 2021, ‘s-Hertogenbosch
Schoudernetwerk Nederland en Schoudernetwerk Vlaanderen organiseren
gezamenlijk het 5e schoudercongres. Het thema “gluren bij de buren” leggen we
graag verder uit: wat kunnen we leren van de Belgen/Nederlanders, van andere
disciplines en beroepsgroepen. Een mooi congres met plenaire sessies en natuurlijk
keuze uit diverse workshopsessies. Dus schrijf je nu vast in voor het “early bird
tarief” van € 100 (voor leden SNN/SNV).
Schoudercongres 2021 SNN
Het 5-de SNN Schoudercongres wordt georganiseerd!

Ten overvloede, maar vooral voor de nieuwe leden wijzen we erop dat dit congres door leden van de
SNRD VERPLICHT te volgen is. Door alle Zoom-meetings hebben we de verplichting tot deelname aan
SNRD bijeenkomsten tot nu toe niet geregistreerd. Deze bijeenkomst is wel verplicht (mits Corona
natuurlijk geen roet in het eten gooit).
Aanmelden via:
https://excelcs.nl/event/snn-congres2021/#inschrijve

Nieuwsbrief 28-07-2021

 

NIEUWSBRIEF SNRD JULI 2021                                                                                                                     CK

 

Van de Secretaris.

Nog net voordat iedereen op vakantie is, een SNRD Nieuwsbrief.

Graag WEL even doorlezen want er staat iets BELANGRIJKS in.

Ons ledenbestand bleek niet meer up-to-date .

We hebben besloten tot EEN NIEUWE INVENTARISATIE van alle gegevens zodat ook de koppeling met de SNN locator makkelijker kan verlopen.

Verderop in de Nieuwsbrief staat nog wat extra informatie.

De link naar het inventarisatieformulier: https://forms.gle/EqCqezVzGRaVknw16

Graag invullen voor 25 augustus!

Voor nu: iedereen een prettige vakantie gewenst

 

Nieuwe leden.  Welkom aan:

Guido Iken, FS Fysio

 

Volgende bijeenkomst

Via Zoom gaan we de volgende bijeenkomst weer organiseren; de datum staat nog niet vast, denk aan eind september , begin oktober.

We proberen weer een orthopeed een voordracht te laten geven met als onderwerp

”Maakbare wereld”.

 

 

 

Schoudercongres 2021 SNN

Het 5-de SNN Schoudercongres wordt georganiseerd!

Ten overvloede, maar vooral voor de nieuwe leden wijzen we erop dat dit congres door leden van de SNRD VERPLICHT te volgen is. Door alle Zoom-meetings hebben we de verplichting tot deelname aan SNRD bijeenkomsten tot nu toe niet geregistreerd. Deze bijeenkomst is wel verplicht (mits Corona natuurlijk geen roet in het eten gooit).

Aanmelden via:

https://excelcs.nl/event/snn-congres2021/#inschrijven

 

 

Vrijdag 10 december 2021, ‘s-Hertogenbosch

Schoudernetwerk Nederland en Schoudernetwerk Vlaanderen organiseren gezamenlijk het 5e schoudercongres. Het thema “gluren bij de buren” leggen we graag verder uit: wat kunnen we leren van de Belgen/Nederlanders, van andere disciplines en beroepsgroepen. Een mooi congres met plenaire sessies en natuurlijk keuze uit diverse workshopsessies.  Dus schrijf je nu vast in voor het “early bird tarief” van € 100 (voor leden SNN/SNV).

 

 

 

 

In het programma zijn 10 plaatsen gereserveerd voor abstract presentaties. Wij nodigen u dan ook uit een abstract in te dienen. De abstracts worden geselecteerd door de wetenschappelijke commissie. Er worden 10 abstracts geselecteerd voor een mondelinge presentatie. Indien u wordt geselecteerd ontvangt u in ieder geval een gratis registratie voor het congres.

Richtlijnen:

 • Schrijf een Nederlandstalig abstract van maximaal 250 woorden.
 • De titel is kort en beschrijft duidelijk de aard van de studie.
 • Vermeld objectieve gegevens in het abstract, zodat de reviewers een adequaat oordeel over de studie kunnen vormen.
 • Vermijd afkortingen, tenzij deze éénmalig zijn gespecificeerd.
 • De abstracts moeten helder en begrijpelijk zijn voor een algemeen fysiotherapeut. We willen uw abstract graag in het Nederlands omdat we deze – na acceptatie – op onze website plaatsen die voor iedereen toegankelijk is.

Voorwaarden

 • Het is niet de bedoeling om uw resultaten over meerdere abstracts te verspreiden. Dien 1 abstract in en zorg ervoor dat dit abstract van de hoogste kwaliteit is.
 • U dient zich in te schrijven voor het congres voor 15 september.
 • Op het moment dat het abstract wordt ingediend, mag dit niet gepubliceerd zijn.

Deadline voor het indienen van abstracts is 15 september 2021.

 

 

 

 

Inventarisatie ledenbestand

Steeds vaker merken we dat ons ledenbestand niet meer up-to-date is, verhuizingen, gebruik van 06 nummers voor de praktijk, meerdere mailadressen… dat alles vraagt om een herziening van de ledenlijst.

De link voor de inventarisatie van de gegevens staat voorin deze Nieuwsbrief. Graag zou ik iedereen willen verzoeken dit formulier “as soon as possible” in te vullen.

Eind augustus gaan we het ledenbestand updaten; geen formulier van je ontvangen betekent dat we dan met je oude, mogelijk niet meer correcte of onvolledige, gegevens blijven werken.

Het formulier is tot een bepaalde tijd geldig en vervalt daarna, we zien ze graag spoedig tegemoet!

Een paar spelregels:

-Vul alle velden in , ook als dit oude gegevens zijn die bij ons al bekend zijn.

-Praktijkgegevens worden gedeeld met SNN voor hun ledenbestand en eventueel locatorfunctie.

-Per persoon niet meer dan twee praktijkadressen,

-Voor de SNN locator: als je je daarvoor wilt aanmelden, dien je bij de SNRD 3 mailadressen aan te leveren:

1.een persoonlijk mailadres waarop je alleen de SNRD mail krijgt:  jdeknijper@gmail.com

2.een persoonlijk mailadres van jou op de praktijk:  j.deknijper@fysiohetgoudenhandje.nl

 1. praktijkmailadres   info@ fysiohetgoudenhandje.nl

 

Als je ad.2 niet aanlevert en je wilt op de SNN locator komen gebruiken ze je praktijkmailadres en je persoonlijk adres, dat wil je misschien niet.

Als je met 2 praktijkadressen op de SNN locator vermeld wilt worden:

 1. per locatie een persoonlijk praktijkmailadres, dus voor de tweede locatie: j.deknijper2@fysiohetgoudenhandje.nl

De SNN gebruikt koppelt een locatie namelijk aan een voor hen uniek mailadres.

Voor de SNN locator dien je je te zijner tijd zelf aan te melden , nadat wij de gegevens naar SNN hebben gestuurd.

Met de nieuwe ledenlijst gaan we in het najaar onze website “zoek een schouderfysiotherapeut” functie updaten.

 

Nieuwsbrief 30-05-2021

 

Nieuwsbrief SNRD                                                                                         juni 2021

N.B. bij slechte leesbaarheid in je browser, er is een versie in PDF bijgevoegd

Beste leden ,

Allereerst jullie aandacht voor de SNRD Zoomsessie van komende donderdag 03 juni, 1930 aanvangstijd.

Link voor Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89186851518?pwd=YXpZemxFb1lOT0NBTjF3ZVgwWWo1Zz09

Tijdens deze bijeenkomst  zal het accent liggen op “Als het resultaat van de operatie tegenvalt”.

Tijdens deze online bijeenkomst zal Olivier van der Meijden (orthopeed) een interactieve presentatie geven omtrent dit onderwerp. Olivier heeft in de bijlage een aantal casussen voorbereid welke hij tijdens de bijeenkomst met ons wil doornemen. 

Wat van jou gevraagd wordt is om deze casussen door te lezen en steeds een aantal vragen te beantwoorden.

De vragen zijn:

– Diagnose: ?
– Behandelopties?
– Hoe begeleid je als fysiotherapeut deze patiënte?
– Welk advies geef je?

 

Wellicht is het ook interessant om een casus vanuit de praktijk in te kunnen brengen waar de behandeling anders is verlopen wat je had verwacht. Mocht je vragen hebben over de  casus, dan is de bijeenkomst een mooie gelegenheid  om dit met Olivier en de leden te bespreken.

 

 

Van de voorzitter

 

Voortbordurend op het idee van Kees om een nieuwsbrief in het leven te roepen heeft het bestuur

besloten deze op een meer regelmatige frequentie uit te geven en hier ook wat min of meer vaste

rubrieken in onder te brengen. Ook gaan we vragen om bijdrages van de verschillende commissies.

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we de planning voor het huidige jaar verder

besproken. Tevens zijn de ontwikkelingen bij SNN, aanvragen van potentiële nieuwe leden, vacatures

binnen het bestuur, financiële zaken etc. besproken.

We hebben gemerkt dat de huidige ledenlijst voor ons niet helemaal duidelijk is wat betreft het

ontvangen van de nieuwsbrieven, facturen etc. We gaan de gegevens opnieuw inventariseren en

hiervoor zal een ieder een vragenlijst krijgen zodat we de ledenlijst weer helemaal up-to-date kunnen

krijgen. Hierdoor hopen we ook dat de facturen sneller op het goede adres te krijgen zodat we

sneller de betalingen kunnen verwachten.

Daarbij moet het wel duidelijk zijn dat ieder lid op

persoonlijke titel lid is van SNRD en dus zelf verantwoordelijk is voor de betalingen van de facturen.

Het SNRD staat verder buiten de afspraken die een lid maakt met zijn of haar werkgever. Van Remco

hebben we vernomen dat alle contributie over 2019 is betaald maar dat er over 2020 nog een zestal

contributies open staan. Dus staat er nog een factuur open over 2020 of 2021? Graag z.s.m. betalen

zodat Remco geen herinneringen meer hoeft te mailen.

Om de financiële controle op het bestuur weer handen en voeten te geven willen we weer een

kascontrole commissie in het leven roepen bestaande uit twee leden. De taak van deze commissie is

inkomsten en uitgaven van het bestuur te controleren en, bij goedkeuring, deze in de ALV te

accorderen. Opgeven via Kees op

secretaris@schouderft.nl

 

Verder willen we jullie in de nieuwsbrieven wijzen op interessante ontwikkelingen, cursussen,

webinars etc. Artikelen waarvan je vindt dat een ieder die moet lezen, mooie cursussen, online

content graag mailen naar de secretaris.

 

Vacatures SNRD:  Inhoud   en  Communicatie

In het bestuur staat al langer een vacature open voor een bestuurslid communicatie. Wij zouden

deze graag ingevuld willen zien om o.a. deze nieuwsbrief te verzorgen en de commissies die hier

onder vallen aan te sturen.

Daarnaast heeft Friso aangegeven om zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als

bestuurslid Inhoud. Hij wil zich volgend jaar gaan bezighouden met een project welke in lijn ligt met

het SNN Missie/Visie document. Dus: Voel je je geroepen om het inhoudelijk beleid van SNRD

handen en voeten te geven, geef je dan op als nieuw bestuurslid inhoud.

 

SNN

Zoals hierboven al gememoreerd is het SNN Missie – Visie 2021-2026 door de deelnemersraad

goedgekeurd. Deze moet nog tekstueel worden goedgekeurd en zal dan op de website van het SNN

gepubliceerd worden. Enkele speerpunten hieruit zijn:

 

-Gebruik maken van de locator

 

-Intensievere samenwerking met verwijzers, verzekeraars en overige stakeholders

-Een professionalisering van het SNN bestuur en organisatie, maar ook van de lokale besturen

 

 

Het nieuwe organogram vraagt om het invullen van de verschillende commissies door leden van de

netwerken. In de bijlages bij deze nieuwsbrief de functie-eisen voor deze commissies.

Het congres zal dit jaar op 10 december plaatsvinden met mogelijk een extra activiteit voor de SNN

leden op zaterdag 11 december. Hierover is echter nog niet bekend.

 

Nieuwe leden

Ook dit jaar hebben we de aanvraag ontvangen van potentiële leden om lid te worden. Enkele

daarvan kunnen, indien ze aan de algemene voorwaarden willen en kunnen voldoen, lid worden. Van

enkele potentiële leden zal nog aan de leden die in de directe omgeving werken of zij bezwaar

hebben. Ook zijn enkele potentiële nieuwe leden vervangers van huidige leden die dezelfde

werklocatie hebben. Deze laatste kunnen ook gewoon lid worden.

Voor alle zekerheid nog even de eisen voor toetreding:

– Het hebben van een meer dan gemiddelde interesse in het onderzoeken en behandelen van

schoudergerichte problematiek.

– Manueel therapeut zijn of sportfysiotherapeut zijn met een manueel therapeut die in

dezelfde praktijk werkt.

– Het gevolgd hebben van de Combi Schoudercursus van Gerard Koel of de intentie hebben

deze binnen 1 jaar te volgen.

– Het voldoen aan de aanwezigheidsplicht bij 4 van de 5 jaarlijks te organiseren bijeenkomsten.

– Het hebben van een actieve bijdrage binnen ons netwerk.

Uitnodiging PNR

Het Paramedisch Netwerk Rotterdam (PNR) zal binnenkort een vertegenwoordiger van het bestuur

uitnodigen om met het bestuur van PNR kennis te maken. Doel van PNR is om de verschillende

paramedische disciplines bijeen te brengen en beter te laten samenwerken. Het bestuur zal graag op

deze uitnodiging ingaan en zal met interesse luisteren naar het bestuur van PNR en kijken hoe we in

de toekomst elkaar kunnen versterken.

 

Commissies vullen de Nieuwsbrief

Voor de komende nieuwsbrieven willen we de verschillende commissies uitnodigen om een stukje te

schrijven voor de nieuwsbrief betreffende een onderwerp dat leeft binnen jullie commissie. Voor de

volgende nieuwsbrief nodigen we de commissie wetenschap uit om een stukje te schrijven.

Stuur de bijdrage naar: secretaris@schouderft.nl  Graag voor 05 juli

 

Om een kleine voorschot te geven over interessante, vrij toegankelijke inhoud over schouders

kunnen we hier een driedelige blog van Jo Gibson op Clinical Edge (www.clinicaledge.co)aanbevelen , klik op blog.

 

Programma

3-6-21

online bijeenkomst met orthopeed –

onderwerp failure

5-7-21

bestuursvergadering

Half juli

volgende nieuwsbrief

Najaar (datum nog niet bekend)

(online?) bijeenkomst met orthopeed – onderwerp failure

 

Extra informatie:

Nieuwe leden.

Onderstaand de nieuwe leden van de SNRD:

Welkom aan Jasper van Staveren, RTM fysiotherapie in Overschie

Welkom aan Koen de Hoog,  Fysio&Fit, Hellevoetsluis

Welkom aan Jelle Visser, Fysio4You

SNN (SchouderNetwerkenNederland, bijlages

Voor de commissie Zorginnovatie en de commissie Vakinhoud worden leden gezocht zie de bijlages voor nadere info.

Er is een beperkte vergoeding voor de commissieleden vanuit SNN

SNRD ledenlijst en SNN ledenlocator

Vanuit de SNN is al herhaalde malen gevraagd of meer leden zich aan willen melden bij de locator, het zijn er nu slechts 7

Wellicht is echter de SNRD ledenlijst die we, geruime tijd geleden alweer, naar de SNN hebben gemaild en op basis waarvan je je bij de locator kunt aanmelden ook niet meer meer up todate.

Jullie krijgen deze maand nog een formulier met de vraag of je je gegevens als lid opnieuw aan ons wilt doorgeven zodat wij een recente lijst hebben en die ook naar SNN kunnen mailen.                         Nu al kan ik je zeggen: let op de mailadressen: Het SNN gebruikt je praktijkmailadres ( bijvoorbeeld: info@fysiominnetje.nl) en je andere mailadres wat je aan ons gegeven hebt, de bedoeling is dan bijvoorbeeld: Kees@fysiominnetje.nl.  Veel leden hebben echter bij ons een privémailadres gegeven, bijvoorbeeld Kees@gmail.com. En ja, dan sta je dus op de locator met ook je privémailadres.

Allemaal tot donderdag, Kees Kornelisse, secretaris SNRD

N.B. bijeenkomst is verplicht bij te wonen voor SNRD leden!

 

Interessant webinar

webinar ‘Opiaatgebruik in de pijnrevalidatie‘ op woensdagavond 16 juni. Wij bieden u dit webinar gratis aan i.s.m. het lectoraat Complexe Pijn van Hogeschool Rotterdam.
Aanvang: 19.30 uur
De link naar het webinar wordt u een week vooraf per email toegezonden. Tot dan!

Team Scholing Randstad West

BIJLAGEN

SNN_Profielschetsen_commissies_2021.04.07

Casuistiek SNRD – 030621.pptx