Agenda 21-09-2023

1.
De Bijeenkomst van donderdag 2109:

De commissie beeldvormende technieken verzorgt de avond, onder ander met een live echo met uitleg van een schouder met pathologie
Tevens komen aan bod wanneer je de diverse beeldvormende technieken het best kunt inzetten, kun je echo als evaluatie gebruiken?
Het gebruik van de echo bij “frozen shoulder” wordt ook besproken
De commissie kijkt uit naar jullie vragen en opmerkingen.

De commissie zoekt nieuwe leden die zich met dit onderwerp willen bezighouden: je kunt je aanmelden op de avond of stuur een mail naar de
secretaris: secretaris@schouderft.nl

2.
Na de commissiepresentatie wordt een Bijzondere Algemene LedenVergadering uitgeroepen van de SNRD

Vorig jaar is door de leden goedkeuring gegeven om de statuten van de SNRD aan te passen. Voornaamste verandering is dat het mogelijk wordt om collega’s
die een andere Masteropleiding (dan sport of manueel) hebben gevolgd ook als lid van de SNRD te kunnen begroeten.
Tevens zijn de statuten aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving
Deze nieuwe statuten zijn als bijlage bij deze mail gevoegd, worden op de website gezet en zijn op de avond nog in te zien.

Voor goedkeuring is het gewenst dat 2/3 van de leden aanwezig is
Mocht dit niet het geval zijn, wordt aansluitend, (5 minuten) een nieuwe Bijzondere Algemene LedenVergadering belegt waarin de statutenwijziging in stemming wordt gebracht.

In beide gevallen worden de nieuwe statuten aangenomen als 2/3 van de aanwezige leden er mee instemt.

3.
LUSTRUMVIERING DONDERDAG 25 JANUARI

De SNRD bestaat volgend jaar 10 jaar. Het bestuur meent dat dit gevierd dient te worden.
Onze verantwoordelijke voor de Inhoud, Ophrah , kwam met de suggestie een congres te organiseren rondom een spreker.
We denken met Adam Meakins een gloedvolle, prikkelende spreker uit te nodigen voor deze dag (Engels gesproken)
Courses | The Sports Physio
Op een rij:
-mede afhankelijk van de spreker is het een dag programma of een middag-avond programma
-de locatie is in Rotterdam of in de nabijheid van.
-de dag levert 6 accreditatiepunten op (in samenwerking met Denkfysio)

Ophrah geeft nadere informatie.

4.
Aanmelding nieuw lid

Ter vervanging van een collega heeft FysioOost, Papendrecht, gevraagd of zij een nieuw lid mogen voordragen voor de SNRD
Laurens Leeuwenhoek ziet veel schoudercliënten, is 5 jaar fysiotherapeut en ( bijna) sport-fysiotherapeut.
Het bestuur stelt voor om Laurens als lid te verwelkomen.
Mochten leden bezwaar willen aantekenen, dan graag voor 30 september een gemotiveerde mail naar:
voorzitter@schouderft.nl

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op donderdag 21 september.

Met vriendelijke groet,

Kees Kornelisse
Secretaris SNRD

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *