Agenda 14-06-2023

Eerder hebben jullie , ter voorbereiding , al enige artikelen toegestuurd gekregen van de commissie behandeling.
Ze zijn bij deze Nieuwsbrief nogmaals toegevoegd. Lees ze door ter voorbereiding op de quiz

Agenda:
• Voorzitter opent de vergadering en geeft informatie over de volgende onderwerpen:
SNN bijeenkomst voorjaar 2023
volgend jaar lustrum, 10 jaar SNRD
• als er nieuws is, praat Friso ons bij over het anderhalve lijns pilot project
• erna wordt de avond verder ingevuld door de commissie behandeling, zie eerdere mailing.

Agenda 14-03-2023

Wij nodigen jullie graag uit voor de bijeenkomst van dinsdag 14 maart 19.30 op de Roerdomplaan, er is een presentielijst.

Agenda:

– De Voorzitter heeft altijd iets te melden, opent de bijeenkomst

– De Commissie diagnostiek gaat de avond verzorgen, het bestuur wenst ze veel succes.
Hieronder de tekst van Niels Schouten namens de commissie:

“De volgende bijeenkomst zal worden georganiseerd door de commissie diagnostiek. In het kader van samenwerken in de regio, wat aansluit op het integraal zorgakkoord van de overheid, is het wenselijk dat er sprake is van uniformiteit binnen het professioneel handelen van de schouderfysiotherapeut. We willen graag dat onze fysiotherapeutische zorg aansluit op de verschillende zorgdomeinen (huisartsen en orthopeden). Op deze wijze is stepped care mogelijk en kan de pilot tussen het SFG en het SNRD een succes worden.
Aan de hand van een casus gaan we in kleine groepen bespreken hoe een ieder het onderzoek uitvoert om zo een beeld te krijgen van de mate van uniformiteit binnen ons netwerk. Het doel van de avond is om plenair met elkaar te discussiëren over de verschillende strategieën en uiteindelijk te bepalen wat er nodig is om stepped care op het gebied van patiënten met schouderpijn in de regio mogelijk te maken.
Als voorbereiding kijkt iedereen de videoles van Ann Cools. https://youtu.be/GGYgBXb6cfI
Ook adviseert de commissie diagnostiek om tijdens het discussiëren wetenschappelijke artikelen te gebruiken om standpunten te kunnen onderbouwen.”

– Als er nog tijd over is: wat leeft er onder de leden?

Nieuwsbrief 14-03-2023

Beste collegae,

Wij nodigen jullie graag uit voor de bijeenkomst van dinsdag 14 maart 19.30 op de Roerdomplaan, er is een presentielijst.

Agenda:

– De Voorzitter heeft altijd iets te melden, opent de bijeenkomst

– De Commissie diagnostiek gaat de avond verzorgen, het bestuur wenst ze veel succes.
Hieronder de tekst van Niels Schouten namens de commissie:

“De volgende bijeenkomst zal worden georganiseerd door de commissie diagnostiek. In het kader van samenwerken in de regio, wat aansluit op het integraal zorgakkoord van de overheid, is het wenselijk dat er sprake is van uniformiteit binnen het professioneel handelen van de schouderfysiotherapeut. We willen graag dat onze fysiotherapeutische zorg aansluit op de verschillende zorgdomeinen (huisartsen en orthopeden). Op deze wijze is stepped care mogelijk en kan de pilot tussen het SFG en het SNRD een succes worden.
Aan de hand van een casus gaan we in kleine groepen bespreken hoe een ieder het onderzoek uitvoert om zo een beeld te krijgen van de mate van uniformiteit binnen ons netwerk. Het doel van de avond is om plenair met elkaar te discussiëren over de verschillende strategieën en uiteindelijk te bepalen wat er nodig is om stepped care op het gebied van patiënten met schouderpijn in de regio mogelijk te maken.
Als voorbereiding kijkt iedereen de videoles van Ann Cools. https://youtu.be/GGYgBXb6cfI
Ook adviseert de commissie diagnostiek om tijdens het discussiëren wetenschappelijke artikelen te gebruiken om standpunten te kunnen onderbouwen.”

– Als er nog tijd over is: wat leeft er onder de leden?

Interessante links van ons bestuurslid Ophrah:
Let vooral op het minisymposium, georganiseerd door het Ikazia op 2203 vanaf 1700 met aangevraagde accreditatie.

– Hier een mooi overzicht van alle cursussen die door SNN worden gedeeld.

Informatie over cursussen
schoudernetwerk.nl

– Hier over het minisymposium van Ikazia

https://www.linkedin.com/events/minisymposiumorthopedie-fysioth7029487820247326720/

Verder een paar webinars van een uur ( interactief) van BeeMed
– https://beemed.com/econgresses/180


BeeMed
beemed.com

Tot dinsdag 1403

Kees Kornelisse
secretaris

Nieuwsbrief 14-06-2023

NIEUWSBRIEF SNRD JUNI 2023 EN UITNODIGING VERGADERING 14062023
100623 ck
Beste collegae,
Graag nodigen we jullie uit voor de derde SNRD bijeenkomst dit jaar:
Woensdag 14 juni 2023, als vanouds op de Fysiotherapiepraktijk aan de Roerdomplaan 10 te Rotterdam, aanvang 1930 Er is een presentielijst. Denk aan betaald parkeren!
Eerder hebben jullie , ter voorbereiding , al enige artikelen toegestuurd gekregen van de commissie behandeling.
Ze zijn bij deze Nieuwsbrief nogmaals toegevoegd. Lees ze door ter voorbereiding op de quiz

Agenda:
1. Voorzitter opent de vergadering en geeft informatie over de volgende onderwerpen:
1. SNN bijeenkomst voorjaar 2023
2. volgend jaar lustrum, 10 jaar SNRD
2. als er nieuws is, praat Friso ons bij over het anderhalve lijns pilot project
3. erna wordt de avond verder ingevuld door de commissie behandeling, zie eerdere mailing.

Scholing:
In gesprek met een scholingsaanbieder, Denkfysio, hoorden we dat er 3 juli weer een ronde is voor het aanvragen van een STAP budget. De ervaring van deze opleider is dat een 50% van de aanvragen door fysiotherapeuten wordt toegewezen. Mogelijk is het in juli de laatste keer.
Denkfysio zegt: je dient je van te voren bij ons in te schrijven, mocht de subsidieaanvrage, die je zelf dient te doen niet lukken dan kun je kosteloos annuleren.
Wellicht dat andere aanbieders, fysiolearning bijvoorbeeld, soortgelijke voorwaarden hanteren.
Voor sommigen van ons wellicht het proberen waard!!

Verzoek van lid:
Ik heb de volgende vraag:

Ik heb een pt onder behandeling gekregen, maar zoek een schouderspecialist met oefenruimte en specialisatie kracht-body-building
Gaat echt om trainen met 100 kilo

Is er iemand in ons netwerk ?!
Met vriendelijke groet
Shirley Vervloet-van Tol
Centrum fysiotherapie
Schiedam
Shirtol1971@live.nl Neem contact op als je dit kunt aanbieden!
4. data SNRD bijeenkomsten resterend 2023

Donderdag 21 september
SNN congres 15 december 2023

Tot 1 juli voor de prijs van EUR 125, erna EUR20, je bent via SNRD, lid van SNN.

Agenda 21-09-2023

1.
De Bijeenkomst van donderdag 2109:

De commissie beeldvormende technieken verzorgt de avond, onder ander met een live echo met uitleg van een schouder met pathologie
Tevens komen aan bod wanneer je de diverse beeldvormende technieken het best kunt inzetten, kun je echo als evaluatie gebruiken?
Het gebruik van de echo bij “frozen shoulder” wordt ook besproken
De commissie kijkt uit naar jullie vragen en opmerkingen.

De commissie zoekt nieuwe leden die zich met dit onderwerp willen bezighouden: je kunt je aanmelden op de avond of stuur een mail naar de
secretaris: secretaris@schouderft.nl

2.
Na de commissiepresentatie wordt een Bijzondere Algemene LedenVergadering uitgeroepen van de SNRD

Vorig jaar is door de leden goedkeuring gegeven om de statuten van de SNRD aan te passen. Voornaamste verandering is dat het mogelijk wordt om collega’s
die een andere Masteropleiding (dan sport of manueel) hebben gevolgd ook als lid van de SNRD te kunnen begroeten.
Tevens zijn de statuten aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving
Deze nieuwe statuten zijn als bijlage bij deze mail gevoegd, worden op de website gezet en zijn op de avond nog in te zien.

Voor goedkeuring is het gewenst dat 2/3 van de leden aanwezig is
Mocht dit niet het geval zijn, wordt aansluitend, (5 minuten) een nieuwe Bijzondere Algemene LedenVergadering belegt waarin de statutenwijziging in stemming wordt gebracht.

In beide gevallen worden de nieuwe statuten aangenomen als 2/3 van de aanwezige leden er mee instemt.

3.
LUSTRUMVIERING DONDERDAG 25 JANUARI

De SNRD bestaat volgend jaar 10 jaar. Het bestuur meent dat dit gevierd dient te worden.
Onze verantwoordelijke voor de Inhoud, Ophrah , kwam met de suggestie een congres te organiseren rondom een spreker.
We denken met Adam Meakins een gloedvolle, prikkelende spreker uit te nodigen voor deze dag (Engels gesproken)
Courses | The Sports Physio
Op een rij:
-mede afhankelijk van de spreker is het een dag programma of een middag-avond programma
-de locatie is in Rotterdam of in de nabijheid van.
-de dag levert 6 accreditatiepunten op (in samenwerking met Denkfysio)

Ophrah geeft nadere informatie.

4.
Aanmelding nieuw lid

Ter vervanging van een collega heeft FysioOost, Papendrecht, gevraagd of zij een nieuw lid mogen voordragen voor de SNRD
Laurens Leeuwenhoek ziet veel schoudercliënten, is 5 jaar fysiotherapeut en ( bijna) sport-fysiotherapeut.
Het bestuur stelt voor om Laurens als lid te verwelkomen.
Mochten leden bezwaar willen aantekenen, dan graag voor 30 september een gemotiveerde mail naar:
voorzitter@schouderft.nl

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op donderdag 21 september.

Met vriendelijke groet,

Kees Kornelisse
Secretaris SNRD

Nieuwsbrief 04-09-2023

Beste leden van de SNRD,

In deze Nieuwsbrief:

-uitnodiging voor de bijeenkomst van donderdag 2109 19.30 op de Roerdomplaan 10, Rotterdam. DENK AAN BETAALD PARKEREN!
-uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering op dezelfde avond ter goedkeuring van de nieuwe statuten.
-informatie voor de SNRD Lustrumviering op donderdag 25 januari SAVE THE DATE.
– aanmelding nieuw lid

1.
De Bijeenkomst van donderdag 2109:

De commissie beeldvormende technieken verzorgt de avond, onder ander met een live echo met uitleg van een schouder met pathologie
Tevens komen aan bod wanneer je de diverse beeldvormende technieken het best kunt inzetten, kun je echo als evaluatie gebruiken?
Het gebruik van de echo bij “frozen shoulder” wordt ook besproken
De commissie kijkt uit naar jullie vragen en opmerkingen.

De commissie zoekt nieuwe leden die zich met dit onderwerp willen bezighouden: je kunt je aanmelden op de avond of stuur een mail naar de
secretaris: secretaris@schouderft.nl

2.
Na de commissiepresentatie wordt een Bijzondere Algemene LedenVergadering uitgeroepen van de SNRD

Vorig jaar is door de leden goedkeuring gegeven om de statuten van de SNRD aan te passen. Voornaamste verandering is dat het mogelijk wordt om collega’s
die een andere Masteropleiding (dan sport of manueel) hebben gevolgd ook als lid van de SNRD te kunnen begroeten.
Tevens zijn de statuten aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving
Deze nieuwe statuten zijn als bijlage bij deze mail gevoegd, worden op de website gezet en zijn op de avond nog in te zien.

Voor goedkeuring is het gewenst dat 2/3 van de leden aanwezig is
Mocht dit niet het geval zijn, wordt aansluitend, (5 minuten) een nieuwe Bijzondere Algemene LedenVergadering belegt waarin de statutenwijziging in stemming wordt gebracht.

In beide gevallen worden de nieuwe statuten aangenomen als 2/3 van de aanwezige leden er mee instemt.

3.
LUSTRUMVIERING DONDERDAG 25 JANUARI

De SNRD bestaat volgend jaar 10 jaar. Het bestuur meent dat dit gevierd dient te worden.
Onze verantwoordelijke voor de Inhoud, Ophrah , kwam met de suggestie een congres te organiseren rondom een spreker.
We denken met Adam Meakins een gloedvolle, prikkelende spreker uit te nodigen voor deze dag (Engels gesproken)
Courses | The Sports Physio
Op een rij:
-mede afhankelijk van de spreker is het een dag programma of een middag-avond programma
-de locatie is in Rotterdam of in de nabijheid van.
-de dag levert 6 accreditatiepunten op (in samenwerking met Denkfysio)

Ophrah geeft nadere informatie.

4.
Aanmelding nieuw lid

Ter vervanging van een collega heeft FysioOost, Papendrecht, gevraagd of zij een nieuw lid mogen voordragen voor de SNRD
Laurens Leeuwenhoek ziet veel schoudercliënten, is 5 jaar fysiotherapeut en ( bijna) sport-fysiotherapeut.
Het bestuur stelt voor om Laurens als lid te verwelkomen.
Mochten leden bezwaar willen aantekenen, dan graag voor 30 september een gemotiveerde mail naar:
voorzitter@schouderft.nl

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op donderdag 21 september.

Met vriendelijke groet,

Kees Kornelisse
Secretaris SNRD

Agenda 23-01-2023

Beste collegae,

Zoals al bij jullie bekend is er aanstaande maandag 23 januari een bijeenkomst van de SNRD.

Tijd 19.30-21.30
Locatie: Fysiotherapie praktijk, Roerdomplaan 10 , Rotterdam.

Soort bijeenkomst: ALV en inhoudelijk.

Er is een presentielijst.

Bijgaand kunnen jullie vinden:
Het jaarverslag 2022
Voorstel tekst tot statutenwijziging

Agenda:
De nieuwe leden stellen zich voor:
Nicolien van Rijnsbergen
Bob Adriaanse
Jason van Dijk
Bespreking jaarverslag
-De vergadering wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid
-De vergadering wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid
– statutenwijziging
Een voorstel tot statutenwijziging is toegevoegd.
Bij akkoord door de vergadering gaat het bestuur aan de slag om de bestaande statuten aan te passen.

Een aantal commissies zijn nog niet voldoende bemand, in de pauze kun je je hierbij inschrijven.

Inhoudelijk gedeelte
Zoals bekend willen we in 2023 de diverse commissies mede een avond laten verzorgen met hun inbreng.
De spits zou worden afgebeten door de commissie Wetenschap, maar dat blijkt wat moeizaam vanavond.
We zijn ook nog op zoek naar een juiste vorm voor de inbreng.
Vanavond willen we het gaan hebben over het fenomeen GIRD ( glenohumeral internal rotation deficit)
en willen met name de leden hierbij betrekken die dit symptoom vaak zien.
De inleidende presentatie wordt verzorgd door de secretaris, verder is een ieders inbreng een must voor een zinvolle discussie.

Afmelden
Als je echt de bijeenkomst niet kunt bijwonen maandagavond:
Mail dit aan: secretaris@schouderft.nl

Tot maandag,

Vriendelijke groet,

Kees Kornelisse
Secretaris SNRD

Agenda bijeenkomst 14-06-2023

NIEUWSBRIEF SNRD JUNI 2023 EN UITNODIGING VERGADERING 14062023

100623 ck

Beste collegae,

Graag nodigen we jullie uit voor de derde SNRD bijeenkomst dit jaar:

Woensdag 14 juni 2023, als vanouds op de Fysiotherapiepraktijk aan de Roerdomplaan 10 te Rotterdam, aanvang 1930 Er is een presentielijst. Denk aan betaald parkeren!

Eerder hebben jullie , ter voorbereiding , al enige artikelen toegestuurd gekregen van de commissie behandeling.

Ze zijn bij deze Nieuwsbrief nogmaals toegevoegd. Lees ze door ter voorbereiding op de quiz

Agenda:

Voorzitter opent de vergadering en geeft informatie over de volgende onderwerpen:
SNN bijeenkomst voorjaar 2023
volgend jaar lustrum, 10 jaar SNRD
als er nieuws is, praat Friso ons bij over het anderhalve lijns pilot project
erna wordt de avond verder ingevuld door de commissie behandeling, zie eerdere mailing.

Scholing:

In gesprek met een scholingsaanbieder, Denkfysio, hoorden we dat er 3 juli weer een ronde is voor het aanvragen van een STAP budget. De ervaring van deze opleider is dat een 50% van de aanvragen door fysiotherapeuten wordt toegewezen. Mogelijk is het in juli de laatste keer.

Denkfysio zegt: je dient je van te voren bij ons in te schrijven, mocht de subsidieaanvrage, die je zelf dient te doen niet lukken dan kun je kosteloos annuleren.

Wellicht dat andere aanbieders, fysiolearning bijvoorbeeld, soortgelijke voorwaarden hanteren.

Voor sommigen van ons wellicht het proberen waard!!