Operatie & revalidatie

De meeste patiënten met klachten vanwege een schouderprobleem kennen een voldoende herstel met een zogenaamd conservatief beleid zoals aangepaste rust of juist gerichte training, soms medicatie, een injectie of fysiotherapie. Bij een deel van de patiënten is sprake van dermate structurele afwijkingen dat een orthopedische ingreep de beste optie is. Voorbeelden van structurele afwijkingen zijn een letsel van de kraakbenige labrumrand rondom de gewrichtskom, een scheur in een van de pezen van de rotator cuff spieren of duidelijke randwoekeringen met verkalkingen die de ruimte onder het schouderdak verkleinen. In die gevallen is het vaak beter te opereren en daarna te revalideren. Bij een gericht beleid kan tijdig een verwijzing naar een orthopedisch chirurg plaatsvinden.  Soms is het ook zo dat eerst een conservatief (= niet-operatief) beleid wordt uitgeprobeerd om het resultaat af te wachten en wordt de orthopedisch chirurg pas geconsulteerd indien het resultaat teleurstellend is.

Er zijn, analoog aan de aandoeningen van de schouder (zie deel website over aandoeningen), grofweg drie categorieën aandoeningen die aanleiding kunnen geven tot een operatieve ingreep:

 1. Aanhoudende impingement klachten (inklemming) met als mogelijke operatie:
  • een open decompressie (ruimte maken onder het schouderdak om de inklemming te verminderen) met of zonder peesherstel.
  • een artroscopische decompressie met of zonder peesherstel.
 2. Passieve instabiliteit van het schoudergewricht met als mogelijkheden:
  • een labrum operatie (hechten van een deel van het labrum) en/of
  • een kapsulaire shift waarin het gewrichtskapsel wordt ingenomen.
 3. Degeneratieve aandoeningen met ernstige gewrichtsartrose zoals:
  • een (gedeeltelijke of totale) vervanging van het schoudergewricht,
  • een resectie (verwijdering) van het buitenste deel van het sleutelbeen.
 4. Daarnaast kan bij acute traumatische aandoeningen, waarbij fracturen en/of ontwrichtingen optreden, sprake zijn van direct operatief ingrijpen.

Het is de bedoeling dat de operatie plus de postoperatieve revalidatie resulteren in een goed functionerende schouder met zo weinig mogelijk pijn. Het is ook duidelijk dat de operatie er voor zorgt dat de voorwaarden voor die situatie wordt gerealiseerd en dat de postoperatieve revalidatie onder leiding van een deskundige fysiotherapeut zorgt voor de gedoseerde blootstelling aan de belasting uit het dagelijks leven, werk of sport.

Van een aantal operaties zijn ook filmpjes beschikbaar waarop delen van de operatie worden getoond. https://www.schouderfysiotherapeuten.nl/schouderoperaties/ Als u dat wenselijk vindt, kunt u daar naar kijken. Nadelen zijn dat het commentaar in de Engelse taal wordt gegeven en dat interpretatie (‘wat gebeurt daar eigenlijk?’) lastig is.