Nieuwsbrief 30-05-2021

 

Nieuwsbrief SNRD                                                                                         juni 2021

N.B. bij slechte leesbaarheid in je browser, er is een versie in PDF bijgevoegd

Beste leden ,

Allereerst jullie aandacht voor de SNRD Zoomsessie van komende donderdag 03 juni, 1930 aanvangstijd.

Link voor Zoom: https://us06web.zoom.us/j/89186851518?pwd=YXpZemxFb1lOT0NBTjF3ZVgwWWo1Zz09

Tijdens deze bijeenkomst  zal het accent liggen op “Als het resultaat van de operatie tegenvalt”.

Tijdens deze online bijeenkomst zal Olivier van der Meijden (orthopeed) een interactieve presentatie geven omtrent dit onderwerp. Olivier heeft in de bijlage een aantal casussen voorbereid welke hij tijdens de bijeenkomst met ons wil doornemen. 

Wat van jou gevraagd wordt is om deze casussen door te lezen en steeds een aantal vragen te beantwoorden.

De vragen zijn:

– Diagnose: ?
– Behandelopties?
– Hoe begeleid je als fysiotherapeut deze patiënte?
– Welk advies geef je?

 

Wellicht is het ook interessant om een casus vanuit de praktijk in te kunnen brengen waar de behandeling anders is verlopen wat je had verwacht. Mocht je vragen hebben over de  casus, dan is de bijeenkomst een mooie gelegenheid  om dit met Olivier en de leden te bespreken.

 

 

Van de voorzitter

 

Voortbordurend op het idee van Kees om een nieuwsbrief in het leven te roepen heeft het bestuur

besloten deze op een meer regelmatige frequentie uit te geven en hier ook wat min of meer vaste

rubrieken in onder te brengen. Ook gaan we vragen om bijdrages van de verschillende commissies.

Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we de planning voor het huidige jaar verder

besproken. Tevens zijn de ontwikkelingen bij SNN, aanvragen van potentiële nieuwe leden, vacatures

binnen het bestuur, financiële zaken etc. besproken.

We hebben gemerkt dat de huidige ledenlijst voor ons niet helemaal duidelijk is wat betreft het

ontvangen van de nieuwsbrieven, facturen etc. We gaan de gegevens opnieuw inventariseren en

hiervoor zal een ieder een vragenlijst krijgen zodat we de ledenlijst weer helemaal up-to-date kunnen

krijgen. Hierdoor hopen we ook dat de facturen sneller op het goede adres te krijgen zodat we

sneller de betalingen kunnen verwachten.

Daarbij moet het wel duidelijk zijn dat ieder lid op

persoonlijke titel lid is van SNRD en dus zelf verantwoordelijk is voor de betalingen van de facturen.

Het SNRD staat verder buiten de afspraken die een lid maakt met zijn of haar werkgever. Van Remco

hebben we vernomen dat alle contributie over 2019 is betaald maar dat er over 2020 nog een zestal

contributies open staan. Dus staat er nog een factuur open over 2020 of 2021? Graag z.s.m. betalen

zodat Remco geen herinneringen meer hoeft te mailen.

Om de financiële controle op het bestuur weer handen en voeten te geven willen we weer een

kascontrole commissie in het leven roepen bestaande uit twee leden. De taak van deze commissie is

inkomsten en uitgaven van het bestuur te controleren en, bij goedkeuring, deze in de ALV te

accorderen. Opgeven via Kees op

secretaris@schouderft.nl

 

Verder willen we jullie in de nieuwsbrieven wijzen op interessante ontwikkelingen, cursussen,

webinars etc. Artikelen waarvan je vindt dat een ieder die moet lezen, mooie cursussen, online

content graag mailen naar de secretaris.

 

Vacatures SNRD:  Inhoud   en  Communicatie

In het bestuur staat al langer een vacature open voor een bestuurslid communicatie. Wij zouden

deze graag ingevuld willen zien om o.a. deze nieuwsbrief te verzorgen en de commissies die hier

onder vallen aan te sturen.

Daarnaast heeft Friso aangegeven om zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als

bestuurslid Inhoud. Hij wil zich volgend jaar gaan bezighouden met een project welke in lijn ligt met

het SNN Missie/Visie document. Dus: Voel je je geroepen om het inhoudelijk beleid van SNRD

handen en voeten te geven, geef je dan op als nieuw bestuurslid inhoud.

 

SNN

Zoals hierboven al gememoreerd is het SNN Missie – Visie 2021-2026 door de deelnemersraad

goedgekeurd. Deze moet nog tekstueel worden goedgekeurd en zal dan op de website van het SNN

gepubliceerd worden. Enkele speerpunten hieruit zijn:

 

-Gebruik maken van de locator

 

-Intensievere samenwerking met verwijzers, verzekeraars en overige stakeholders

-Een professionalisering van het SNN bestuur en organisatie, maar ook van de lokale besturen

 

 

Het nieuwe organogram vraagt om het invullen van de verschillende commissies door leden van de

netwerken. In de bijlages bij deze nieuwsbrief de functie-eisen voor deze commissies.

Het congres zal dit jaar op 10 december plaatsvinden met mogelijk een extra activiteit voor de SNN

leden op zaterdag 11 december. Hierover is echter nog niet bekend.

 

Nieuwe leden

Ook dit jaar hebben we de aanvraag ontvangen van potentiële leden om lid te worden. Enkele

daarvan kunnen, indien ze aan de algemene voorwaarden willen en kunnen voldoen, lid worden. Van

enkele potentiële leden zal nog aan de leden die in de directe omgeving werken of zij bezwaar

hebben. Ook zijn enkele potentiële nieuwe leden vervangers van huidige leden die dezelfde

werklocatie hebben. Deze laatste kunnen ook gewoon lid worden.

Voor alle zekerheid nog even de eisen voor toetreding:

– Het hebben van een meer dan gemiddelde interesse in het onderzoeken en behandelen van

schoudergerichte problematiek.

– Manueel therapeut zijn of sportfysiotherapeut zijn met een manueel therapeut die in

dezelfde praktijk werkt.

– Het gevolgd hebben van de Combi Schoudercursus van Gerard Koel of de intentie hebben

deze binnen 1 jaar te volgen.

– Het voldoen aan de aanwezigheidsplicht bij 4 van de 5 jaarlijks te organiseren bijeenkomsten.

– Het hebben van een actieve bijdrage binnen ons netwerk.

Uitnodiging PNR

Het Paramedisch Netwerk Rotterdam (PNR) zal binnenkort een vertegenwoordiger van het bestuur

uitnodigen om met het bestuur van PNR kennis te maken. Doel van PNR is om de verschillende

paramedische disciplines bijeen te brengen en beter te laten samenwerken. Het bestuur zal graag op

deze uitnodiging ingaan en zal met interesse luisteren naar het bestuur van PNR en kijken hoe we in

de toekomst elkaar kunnen versterken.

 

Commissies vullen de Nieuwsbrief

Voor de komende nieuwsbrieven willen we de verschillende commissies uitnodigen om een stukje te

schrijven voor de nieuwsbrief betreffende een onderwerp dat leeft binnen jullie commissie. Voor de

volgende nieuwsbrief nodigen we de commissie wetenschap uit om een stukje te schrijven.

Stuur de bijdrage naar: secretaris@schouderft.nl  Graag voor 05 juli

 

Om een kleine voorschot te geven over interessante, vrij toegankelijke inhoud over schouders

kunnen we hier een driedelige blog van Jo Gibson op Clinical Edge (www.clinicaledge.co)aanbevelen , klik op blog.

 

Programma

3-6-21

online bijeenkomst met orthopeed –

onderwerp failure

5-7-21

bestuursvergadering

Half juli

volgende nieuwsbrief

Najaar (datum nog niet bekend)

(online?) bijeenkomst met orthopeed – onderwerp failure

 

Extra informatie:

Nieuwe leden.

Onderstaand de nieuwe leden van de SNRD:

Welkom aan Jasper van Staveren, RTM fysiotherapie in Overschie

Welkom aan Koen de Hoog,  Fysio&Fit, Hellevoetsluis

Welkom aan Jelle Visser, Fysio4You

SNN (SchouderNetwerkenNederland, bijlages

Voor de commissie Zorginnovatie en de commissie Vakinhoud worden leden gezocht zie de bijlages voor nadere info.

Er is een beperkte vergoeding voor de commissieleden vanuit SNN

SNRD ledenlijst en SNN ledenlocator

Vanuit de SNN is al herhaalde malen gevraagd of meer leden zich aan willen melden bij de locator, het zijn er nu slechts 7

Wellicht is echter de SNRD ledenlijst die we, geruime tijd geleden alweer, naar de SNN hebben gemaild en op basis waarvan je je bij de locator kunt aanmelden ook niet meer meer up todate.

Jullie krijgen deze maand nog een formulier met de vraag of je je gegevens als lid opnieuw aan ons wilt doorgeven zodat wij een recente lijst hebben en die ook naar SNN kunnen mailen.                         Nu al kan ik je zeggen: let op de mailadressen: Het SNN gebruikt je praktijkmailadres ( bijvoorbeeld: info@fysiominnetje.nl) en je andere mailadres wat je aan ons gegeven hebt, de bedoeling is dan bijvoorbeeld: Kees@fysiominnetje.nl.  Veel leden hebben echter bij ons een privémailadres gegeven, bijvoorbeeld Kees@gmail.com. En ja, dan sta je dus op de locator met ook je privémailadres.

Allemaal tot donderdag, Kees Kornelisse, secretaris SNRD

N.B. bijeenkomst is verplicht bij te wonen voor SNRD leden!

 

Interessant webinar

webinar ‘Opiaatgebruik in de pijnrevalidatie‘ op woensdagavond 16 juni. Wij bieden u dit webinar gratis aan i.s.m. het lectoraat Complexe Pijn van Hogeschool Rotterdam.
Aanvang: 19.30 uur
De link naar het webinar wordt u een week vooraf per email toegezonden. Tot dan!

Team Scholing Randstad West

BIJLAGEN

SNN_Profielschetsen_commissies_2021.04.07

Casuistiek SNRD – 030621.pptx

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *