Nieuwsbrief 17-12-2021

 

SNRD NIEUWBRIEF                                                                        DECEMBER 2021                    CK

 

Beste leden,

Helaas, het SNN schoudercongres van 10 december is afgelast vanwege de genomen en de nog te verwachten Corona maatregelen.

Nieuwe datum: Vrijdag 10 juni……………………… zet vast in je agenda.

Van de Voorzitter

Aan het einde van een jaar waarin we leefden tussen hoop en vrees, waarin zaken wederom afgelast werden en de verschillende Corona varianten streden om de meeste aandacht heeft het bestuur toch nog tijd gevonden om te vergaderen en plannen te maken voor de toekomst en zelfs een nieuwe nieuwsbrief te maken. Voor het komende jaar willen we graag de verschillende commissies uitnodigen om ondersteunend te werken voor de plannen die we als bestuur hebben en waarvoor we de eerste stappen al gezet hebben. Op de komende ALV zullen we deze plannen verder toelichten en duidelijk maken wat we van de verschillende commissies gaan verwachten.

De afgelopen tijd heb ik geparticipeerd in een webinar van Gerard Koel op uitnodiging van de collega’s in Friesland. De hele webinar is terug te vinden op de website van het SNN. Het onderwerp was de werking van oefentherapie bij Rotator Cuff Related Shoulder Pain en wat de literatuur daar verder over te melden had. De besproken artikelen waren niet erg gunstig voor de oefentherapie maar er viel genoeg af te dingen op de inhoud van die artikelen. Wie nieuwsgierig naar deze artikelen, stuur me een mailtje en je krijgt ze toegestuurd.

Van de commissievoorzitters zou ik graag willen weten of de commissies nog volledig bemenst zijn en of er vacatures zijn of behoefte aan nieuw bloed. Graag dit even inventariseren en naar mij terugkoppelen voor 15 januari. Over vacatures gesproken; verderop in deze nieuwsbrief staan nog 2 vacatures die vervuld moeten worden om ons netwerk dynamisch te houden.

Rest mij niets anders dan jullie zeer goede feestdagen te wensen, al dan niet in aangepaste vorm en de hoop uit te spreken dat we in 2022 weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

Sven Bonardt

Vacatures binnen het bestuur per 01-01-2022

De tekst is van het huidige bestuurslid inhoud, Friso Arent.

“Zoals eerder dit jaar aangekondigd komt de positie van bestuurslid met aandachtsgebied vak inhoud vrij per 2022 .Tot op heden zijn er geen aanmeldingen binnengekomen.

Om deze taak verder te verduidelijken staan  hieronder de taken en vergoeding.

Omschrijving:

Om deze taak uit te voeren zoeken we iemand die enthousiast is en actief wil participeren in het verder ontwikkelen van het SNRD. Iemand die het leuk vindt de actualiteit te volgen en in staat is om een jaarprogramma te maken en dit (met hulp) didactisch te vertalen naar onze leden.

Je zet het reeds verworven netwerk in om een brede kijk te blijven houden op onderwerpen die met de schouder te maken hebben.

Je ondersteunt de voorzitter met het contact en de voorbereiding van de SNN bijeenkomsten.

 

Taken:

  • Plannen en voorbereiden jaarprogramma SNRD bijeenkomsten.
  • Onderhouden van netwerk stakeholders in relatie tot de bijeenkomsten.
  • Deelnemen aan bestuursvergadering. 3-5 x per jaar (online).
  • Managen van de verschillende werkgroepen.
  • Uitvoeren van SNRD bijeenkomsten in samenspraak de voorzitter en de werkgroepen.

 

Vergoeding:

  • 300,- euro per jaar. “

 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Friso: frisoarent@gmail.com  , of tot de voorzitter

Sven: voorzitter@schouderft.nl

 

Wij hopen als bestuur echt dat zich leden gaan aanmelden. Dit is echt nodig voor de planning en uitvoering van de SNRD bijeenkomsten in 2022 en verder.

 

Het bestuur zoekt ook een bestuurslid communicatie. Dit is een functie die nu een aantal jaar geen invulling heeft gehad.

Voor nadere inlichtingen en aanmelding: de voorzitter, Sven: voorzitter@schouderft.nl

 

 

Kascommissie

Ondanks een verzoek van het bestuur heeft niemand zich aangemeld (begrijpelijk want het is natuurlijk ver afstaand van een schouderfysio). Echter, voor het functioneren van het Schoudernetwerk is het een essentieel onderdeel van de verenigingsstructuur.

Nu al vast de vraag: welke 2 personen stellen zich beschikbaar om in 2022 de financiën van de SNRD over 2021 te controleren?

Als bestuur verwachten we in januari 2 leden in de kascommissie te kunnen benoemen.

En echt, veel werk is het niet en er is ook geen boekhouddiploma voor nodig.

Voor vragen over de kascommissie: Remco als bestuurslid financiën: r.dulst@gmail.com , of Sven als voorzitter: voorzitter@schouderft.nl

 

SNRD ledenlijst en website

De website is weer up-to-date met een nieuwe ledenlijst en de nodige aanpassingen in de locatorfunctie.

We nodigen je graag uit eens te kijken op de website naar je gegevens.                                                        Als je een verandering wilt in de getoonde gegevens of je niet meer kan inloggen op het besloten gedeelte, stuur een mail naar de SNRD bestuurssecretaris:  keeskornelisse@telfort.nl

SNN locatorfunctie

De nieuwe ledengegevens zijn ook doorgegeven naar het SNN. Je dient je echter zelf aan te melden voor de locatorfunctie (Het SNN vindt dit de juiste AVG proof methode)

Ga naar SNN website, SNN leden, en klik op “aanmelden locator”. Vervolgens kom je op een lang document, ga er even voor zitten.

Tip: zoals al eerder beschreven: bij persoonlijk praktijkmailadres: gebruik iets van kees@fysiotherapieheemraadssingel.nl  en niet je eigen privémailadres…………..dat komt dan namelijk wel op de locator te staan.

Tip: sommigen van jullie hebben een tweede werkadres opgegeven voor de SNRD ledenadministratie………….. echter niemand heeft ook een ander mailadres opgegeven voor die locatie. Dit is echter een administratieve verplichting binnen SNN voor de verwerking van het tweede adres (zie de uitleg op de SNNwebsite onderaan dezelfde pagina waar de PDF met uitleg over aanmelding locatorfunctie staat).

Hierop had ik al gewezen in de Nieuwsbrieven van juli en september.

En, kom op leden, er staan nu vanuit het stadsmidden van Rotterdam  12 praktijken in de locator binnen 10 km. Hetzelfde vanuit Amsterdam midden stad: een stuk of 20.

In de praktijk zou de functie gebruikt worden voor verwijzingen van bijvoorbeeld orthopeden naar een schoudernetwerktherapeut buiten hun regio en eigen netwerk. In de praktijk, wij staan er wel op, merken we daar toch niet zo veel van.

Als je het probeert en een tweede werkadres geeft problemen bijvoorbeeld, laat het mij weten als secretaris: keeskornelisse@telfort.nl

 

Combi cursus voor nieuwe leden

Voor de nieuwe leden:

We verwachten dat je binnen een jaar na aanvang van je lidmaatschap SNRD  de Combi cursus hebt gedaan over schouderklachten .

Nadere informatie vind je op de SNN website.

Volgens mij staan er nu een stuk of 10 van onze leden binnenkort te trappelen om deze cursus te gaan volgen in 2022!

Jaarplanning 2022

We hopen natuurlijk ook op inbreng van ons nieuwe bestuurslid inhoud maar voor volgend jaar willen we de commissies wat leven inblazen. We hebben nu een aantal orthopeden gehoord, wat gaan we er zelf mee doen, hoe komen we tot gelijkgestemd handelen.

Data en tijden (als de Coronamaatregelen het toelaten doen we het graag weer live):

Maandag 21 februari 19.30 hou het op Zoom deze keer. In ieder geval is dan de ALV met de bekendmaking van de plannen voor 2022.

Dinsdag 17mei 19.30

Vrijdag 10 juni congres

Woensdag 5 oktober 19.30

Donderdag 1 december 19.30

Nieuwe leden aanmelding.

Er hebben zich weer een aantal collegae gemeld die graag lid willen worden van SNRD. Als bestuur hebben we gekeken of ze voldoen aan de criteria. Dat doen onderstaande collegae.

Verder willen we een andere procedure gaan volgen:

De aspirantleden worden hieronder vermeld. Als je bezwaar hebt tegen de toetreding van iemand dan graag een mail met motivatie naar de voorzitter, Sven: voorzitter@schouderft.nl. Deze zal je bezwaren wegen en eventueel nader met je bespreken. Dit geschiedt vertrouwelijk.

motz D. Dimitri Fysio Woudenstein
       
Hählen S. Serge Fysiotherapie Lansingerland Klapwijkse Zoom 99
Berkelen Rodenrijs
Schalk S.A.F. Stephanie  

CURE PLUS  Barendrecht ZUID1,PUTSELAAN Rotterdam

       
Plet J Jamal Fysical Hillegersberg Elgarhof 5-13 Rotterdam
Tol   van S.A.F. Shirley  

centrum fysiotherapie Tol Gravelandseweg 792  Schiedam

 

Bij geen bericht zijn de aspirantleden SNRD lid per 20 januari 2022

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *