Nieuwsbrief 20-11-2022

 

NIEUWSBRIEF SNRD NOVEMBER 2022 EN UITNODIGING VERGADERING 01122022

20112022 ck

Bij slechte leesbaarheid in uw mail: een pdf-bestand is meegestuurd

Van de Voorzitter

Beste collegae,

“Het zijn drukke tijden. Het lijkt wel of elk jaar de laatste maanden van het jaar drukker worden. Er komt steeds meer op ons af. Contracten wel of niet tekenen, bezwaarbrieven naar zorgverzekeraars sturen, enquêtes over het wel of niet samengaan van Keurmerk Fysiotherapie en KNGF, de toenemende data honger van verzekeraars maar zeker ook vanuit de beroepsgroep zelf, ALV KNGF, 100 leden initiatief en de reactie motie van het KNGF, deelnemersvergadering van SNN, ALV van PMNReo en dan lijkt de toestroom van nieuwe patiënten de pan uit te rijzen.

En natuurlijk onze laatste netwerkbijeenkomst! Natuurlijk zijn de meeste onderwerpen die ik hier noem niet gerelateerd aan de schoudergespecialiseerde fysiotherapeut, maar ik weet wel dat ik het er in ieder geval erg druk mee ben.

Voor het nieuwe jaar staan we voor een aantal uitdagingen. Wellicht de grootste uitdaging is het weer compleet maken van het bestuur. Zoals al een jaar aangekondigd gaat Friso stoppen met de bestuursfunctie inhoud en hebben we voor communicatie al geruime tijd geen bestuurslid kunnen vinden.

Eigenlijk is het van de zotte dat we een grote groep gespecialiseerde schouderfysio’s hebben en dat niemand zich in staat acht om richting te geven aan ons inhoudelijk beleid.

Indien de vacature(s) niet ingevuld worden zal het zeer moeilijk worden om volgend jaar interessante bijeenkomsten te organiseren. Het bestuur heeft wel al wat plannen bedacht voor volgend jaar en daar zal op de komende bijeenkomst meer bekend over worden gemaakt.

Hieronder nog wat mededelingen vanuit het bestuur en wij hopen jullie allemaal weer te zien op de volgende bijeenkomst.”

 

Het gaat door: ook onze volgende SNRD-leden bijeenkomst is weer live.

Houdt uw agenda vrij voor Donderdag 01 december, als vanouds op de Fysiotherapiepraktijk aan de Roerdomplaan 10 te Rotterdam, aanvang 1930

Natuurlijk ten overvloede maar:

Wij vinden het prettig IEDEREEN weer eens te zien en gaan ervan uit dat er 100% aanwezigheid.

Mocht u echt verhinderd zijn: laat het weten via secretaris@schouderft.nl

Op de avond zijn geen Corona maatregelen van kracht, we gaan uit van uw eigen beoordelingsvermogen. Heeft u symptomen:

-laat het ons weten

-blijf thuis

 

Verder willen we jullie als bestuur bedanken voor het invullen van de vragenlijst die vanuit de SNN  ( SchouderNetwerken Nederland) was uitgezet.

18 leden van SNRD hebben deze ingevuld, niet spectaculair maar we slaan geen modderfiguur.

 

Agenda:

  • Voorzitter opent de vergadering en geeft informatie over de volgende onderwerpen:

-het Paramedisch Netwerk Rotterdam

-1 ½ lijns project FG is van start gegaan, resultaten tot nu toe (6 weken actief)

-voorstel tot statutenwijziging, algemene master eis en aanpassingen aan huidige wetgeving.

-SNN zaken

 

  • De eerder voorgedragen leden zijn aangenomen als lid en stellen zich voor:

Jeroen Bakker                                            Sportgeneeskunde Rotterdam

Frank Leenen                                             Cure + Barendrecht (vervanging voor Stephanie Schalk)

 

  • Herschikken commissies

De bestaande commissies willen we als bestuur graag herschikken, wellicht willen leden overstappen naar een andere commissie, een andere voorzitter.

We willen de commissievoorzitters vragen bij deze vergadering:

-hun commissie te benoemen en te vertellen wat hun aandachtgebied is

-Hoeveel nieuwe leden de commissie aankan

Bestaande leden die uit hun commissie willen verzoeken we dit aan hun commissievoorzitter door te geven voor 30112022.

We gaan er als bestuur wel vanuit dat het overgrote meerderheid van de leden in een commissie participeert.

 

  • data SNRD bijeenkomsten 2023

 

Maandag   23 januari

Dinsdag      14 maart

Woensdag 14 juni

Donderdag 21 september

SNN-congres december 2023

              

 

Nieuwe leden:

Bijgaande fysiotherapeuten hebben zich in het derde kwartaal aangemeld voor lidmaatschap SNRD

-Jason van Dijk en Bob Adriaanse                                          Fysiotherapie Portland, Rhoon

-Nicolien van Rijnsbergen                                                        Centrum Fysiotherapie Schiedam

-Roel Kamp                                                                                  Fysiotherapie Groh

Vanuit het bestuur is er geen bezwaar.

Graag vernemen we eventuele bezwaren tegen de voorgenomen leden binnen 4 weken na verschijnen van deze nieuwsbrief, dus uiterlijk 20122022 op: voorzitter@schouderft.nl

Bij geen reactie van de leden zijn bovenvermelde aspirant leden lid van het SNRD vanaf 2023 en nodigen we ze van harte uit op de eerstvolgende ledenbijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kees Kornelisse

Secretaris SNRD

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *