Notulen SNRD 1-12-2022

Opgericht: 16 december 2013
Aangesloten bij SNN, Schoudernetwerken Nederland Voorzitter : Sven Bonardt
Secretaris: Kees Kornelisse
Penningmeester: Remco Dulst

info@schouderft.nl

page1image5528480 page1image5529312

page1image5529728 page1image5529936 page1image5530144

Verslag SNRD vergadering 01 12 202

page1image5530352

Er zijn 36 leden aanwezig (van de 55)

De voorzitter opent de vergadering en benadrukt meteen al de noodzaak dat er nieuwe bestuursleden dienen te komen voor inhoud en communicatie. Voor communicatie heeft zich al een lid gemeld. Na een letterlijke knieval door de voorzitter stemt later op de avond een lid in met de post Inhoud. Als er leden zijn die zich willen inzetten voor een bestuurlijke taak hoort de voorzitter dat graag deze maand zodat dit in de bestuursvergadering van 090123 kan worden besproken. mailSven

Schouderpoli FG

Friso geeft vervolgens uitleg over de opzet van de 1/ 1/2 zorg opzet met de orthopeden van Franciscus Gasthuis. Natuurlijk waren er wat startproblemen maar op dit moment zijn 26 cliënten geïncludeerd, de bedoeling is 100.
Eind maart komt een evaluatie.

De deelnemende fysiopraktijken hebben effectief nog maar weinig cliënten gezien.
Een van de problemen waar tegenaan gelopen wordt is de geringe informatie die de orthopeed soms ontvangt van de huisarts waardoor het moeilijk is om gelijk het beleid te bepalen.

Statutenwijziging

Sven geeft aan dat we naar een Mastereis willen voor toetreding (en dus niet meer alleen sport of manueel).
Voordeel is dat we daarmee gelijk mensen selecteren die al een aantal jaren ervaring hebben in werken en klinisch redeneren.

Bij bijzondere verdiensten op het schoudergebied kan het bestuur besluiten iemand toe te laten als bijzonder lid.
Bovendien worden de statuten dan aangepast aan de nieuwe WBTR vereisten.

Entree-eis

In het verleden was dat automatisch het volgen van de cursus van Gerard Koel.
We denken nu een goede cursus, dicht bij huis, te hebben gevonden met het Schouderdrieluik van Fysiolearning.

Er wordt geopperd eens na te denken over hoe bijvoorbeeld je praktijk organisatie werkt voor schoudercliënten.

page2image5509184

SNN en PMN Reo

SNN
Op 15 december 2023 komt er weer een Schoudercongres; de kritiekpunten bij het vorige congres worden zeker meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe congres.
Het SNN vraagt de leden van de schoudernetwerken om tijdens het congres wel even bij de sponsoren langs te lopen, zij zijn een belangrijke inkomstenbron voor de congresorganisatie en doen alleen mee als ze voldoende bezoekers bij hun stand zien.
Het SNN zoekt leden die mee willen helpen met de congresorganisatie.
Dan heeft het SNN nog vacatures voor de rol van penningmeester en een vacature in de commissie zorginnovatie.
en als laatste: SNN gaat een boek maken, over de wijze van behandelen van schouderklachten in Nederland. Hierin kun je participeren als co-auteur bij een hoofdstuk.
Voor alle bovenstaande mogelijkheden: Meld je aan bij onze voorzitter, Sven.

PMN Reo
(Paramedisch Netwerk Rotterdam en omstreken)
Er wordt uitleg gegeven door Gerrit en Sven over de voortgang van het paramedisch netwerk, bijvoorbeeld de gesprekspartner voor Rijnmond

page3image5453008

webeheer en website

Jos meldt dat de website een nieuwe structuur heeft, kijk er eens op.
Voor het ledengedeelte heb je inloggegevens nodig; als je die niet meer hebt kun je ze opvragen bij Jos of stuur een mail naar de secretaris , stuurt hij ze wel door naar de webbeheerder.
De nieuwe ledenlijst voor 2023 is in de maak; op dit moment duurt het nog even voordat alle mutaties en nieuwe leden door de SNRD zijn verwerkt. Begin januari is het weer geregeld.
Jos vraagt nog of alle leden op hun praktijkwebsite een link willen plaatsen

page3image5454256 page3image5454464

Nieuwe indeling commissies

Voor 2023 willen we graag als bestuur de commissies meer verantwoordelijkeheid geven voor de invulling van de ledenavonden.
Tijdens de vergadering zijn intekenlijsten klaargelegd waar je je in kon tekenen op de commissies:
beeldvormende technieken
onderzoek
verwijzers
behandeling
wetenschap
Dit is in ruime mate gedaan.
Hiermee komen in principe de oude inschrijvingen op deze commissies te vervallen.
Binnenkort ontvangen jullie een mail met voor iedere commissie de nu aangemelde deelnemers; kijk deze na of je naam er goed opstaat (sommige niet aanwezige leden zijn wel bijgeschreven)
Je kunt hierna, als je interesse hebt voor een commissie, je altijd nog

Opkomst bij ledenvergaderingen

Helaas zien we als bestuur dat een aantal leden de bijeenkomsten nauwelijks meer bezoeken, zelfs zonder zich af te melden.
Vanaf 2023 zijn er weer te tekenen presentielijsten bij iedere bijeenkomst.

• data SNRD bijeenkomsten 2023

Maandag 23 januari Dinsdag 14 maart Woensdag 14 juni Donderdag 21 september

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *