Nieuwsbrief 4-3-2021

Nieuwsbrief SNRD nr 4 maart 2021 ck

Beste leden van het schoudernetwerk,
Vanwege de aanhoudende druk van het Covid-19 virus zien wij als bestuur voorlopig nog geen
mogelijkheden voor het organiseren van vergaderingen zoals onze avonden van het SNRD.
Wel zullen we weer een aantal on-line Zoom meetings organiseren.
( P.S. als de nieuwsbrief moeilijk leesbaar is>>> ik heb hem ook als PDF bijgevoegd)
Onze planning voor 2021:

Dit voorjaar gaan we een Zoommeeting organiseren voor het tweede gedeelte van de lezing van
Lennard Voogt en dit te combineren met onze ALV. De planning is om dit plaats te laten vinden op:
Dinsdag 13 april, denk aan 1930 maar jullie krijgen nog een bericht over de juiste tijd.
Verder proberen we nog een meeting te organiseren waarbij gereflecteerd wordt op een artikel
En we willen nog een spreker uitnodigen voor een lezing ( on-line)
Over een congres SNN in december is nu nog niets bekend
Als er leden zijn die een interessante spreker kennen of contact kunnen leggen: laat het weten
inhoud@schouderft.nl

Ledenzaken:
Kijk eens of je vermeldingen op de ledenlijst zoals op de website staan nog aanpassingen behoeven
We horen ze graag van je , voor 10 maart: secretaris@schouderft.nl
Voor 2021 heeft het bestuur wederom besloten de contributie met 50% te verlagen tot EUR50
Leden die nog niet de contributie hebben voldaan over 2020 ( ook 50% dus EUR50): bespaar de
penningmeester het werk van herinneringen etc. en doe het alsnog , in ieder geval voor 10 maart.
Als u een opmerking heeft over de contributie: graag naar penningmeester@schouderft.nl

Vraag van de voorzitter
Zijn er leden die nog verder contact hebben gehad, doorverwijzingen hebben ontvangen als gevolg
van de aanmelding bij de SIX- studie
Graag je bericht naar : voorzitter@schouderft.nl

Bijzondere activiteiten
Kom je een activiteit tegen die interessant kan zijn voor de SNRD leden>>>> mail hem naar:
secretaris@schouderft.nl . Kunnen wij hem onder aandacht van de leden brengen.
Tot spoedig ziens en horens , het bestuur SNRD, de secretaris
Zelf kwam ik deze activiteit tegen van Scholing Randstad West
Tijdens het eerste webinar op 24 maart 2021 via Zoom zal Drs. Andrea Polli
(Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven) aan het woord zijn. Andrea leidt
onderzoek naar de (epi-)genetische aspecten van musculoskeletale pijn en heeft
hier recent een aantal voor fysiotherapeuten interessante artikelen gepubliceerd.
In dit webinar zal hij zijn inzichten delen en de praktische implicaties hiervan oor
de fysiotherapeutische praktijk bediscussiëren.
Het belooft een interessante avond te worden!
Datum en tijd

Woensdag 24 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur
Kosten
Dit webinar word je gratis aangeboden door Scholing Randstad West i.s.m. het
lectoraat Complexe Pijn van Hogeschool Rotterda

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *