Nieuwsbrief 20-12-2020

Nieuwsbrief SNRD  nr 4                                                     december 2020     ck

 

Deze Nieuwsbrief bevat 3 bijlagen.

Nieuwsbrief SNRD nr 4 december 2020 ck
Deze Nieuwsbrief bevat 2 bijlagen.
Beste collegae,
Allereerst willen we jullie allen bijzonder aangename Kerstdagen toewensen en een gelukkig,
voorspoedig en gezond 2021.
We hopen echt dat we in 2021 elkaar ook weer echt kunnen ontmoeten bij bijeenkomsten van de
SNRD
Woord van de Voorzitter
Beste leden van SNRD
In uw mailbox de nieuwe nieuwsbrief van ons schoudernetwerk. De decembermaand vraagt normaal
gesproken al om terugkijken naar het afgelopen jaar en in dit bijzondere jaar is dat helemaal het
geval. Wie had vorig jaar gedacht dat we elkaar alleen online konden ontmoeten, dat we mondkapjes
dragen tijdens ons werk en ook daarbuiten, dat virologen en IC-artsen bekende Nederlanders zouden
worden etc. Toch is voor mij het afgelopen jaar heel snel gegaan. Ik merk bij mezelf dat er de laatste
weken wel heel veel urgente zaken om aandacht vragen. Het GUPTA rapport en de (ontbrekende)
consequenties in de nieuwe contractvoorstellen van de zorgverzekeraars, het corona beleid en de
consequenties voor de praktijkvoering maar ook de ontwikkelingen binnen het KNGF waarin de
motie voor het schorsen van Henk Jansen het niet gehaald heeft of misschien toch weer wel (niet alle
stemmen zijn geregistreerd). M.i. is een gebrek aan communicatie mede de oorzaak van deze hele
affaire. Ook binnen de SNN is de communicatie een heet hangijzer waarbij twee netwerken het
bestuur van SNN gebrek aan communicatie verwijten. Om maar gelijk de hand in eigen boezem te
steken, ook de communicatie binnen ons eigen netwerk loopt niet altijd zoals ik het idealiter zou
willen. Op voorzitter@schouderft.nl krijg ik vooral reclame van bedrijven die met ons willen
samenwerken (of zaken willen verkopen, dat kan ook). Input vanuit de leden wordt altijd op prijs
gesteld. Na de feestdagen zal ik het bestuur bij elkaar roepen om de planning voor 2021 te
bespreken. Rest mij nu voor een ieder heel veel gezondheid en fijne feestdagen toe te wensen. Hou
het veilig en laten we hopen op een beter 2021.
Uitslag enquête SNRD voor de SNN vergadering.
32 leden hebben de enquête ingevuld, waarvoor dank. Kon onze voorzitter in ieder geval duidelijk de
mening van de SNRD geven.
In de bijlage de uitslag.
De stellingen die SNRD afgelopen maand aan onze leden heeft gestuurd, zijn in de
deelnemersvergadering in stemming gebracht. Wij hebben gestemd zoals de enquête onder
onze leden heeft bepaald.
In de bijlage vind je steeds de uitslag van de SNRD enquête vergeleken met de landelijke
uitslag.
Hoewel de percentages weleens kunnen verschillen zijn de opvattingen van de SNRD
nagenoeg gelijk aan de uitslag binnen de SNN………….. met één fors verschil: de uitslag
rondom het wel of niet open zijn van het netwerk.
Er zijn 2 nieuwe netwerken toegelaten bij SNN: SNF (Friesland) en SN Maastricht
Heuvelenland. De netwerken SNRW en SNMN hebben een brief geschreven aan het SNN
bestuur waarin zij aangeven dat de procedures rond het vaststellen van de missie en visie
van SNN naar hun idee niet goed is gegaan. Het SNN bestuur heeft toen 2 stellingen
bijgevoegd waar de andere netwerken over hebben gestemd. De netwerken die de brief
hadden geschreven hebben niet
meegestemd ,

De uitslagen op deze nieuwe stellingen van SNN vind je ook in de bijlage over de enquête
Voor wie de notulen van de SNN vergadering wil inzien ( de tekst zoals in de Nieuwbrief is
een door onze voorzitter gemaakte samenvatting)
De notulen zijn verder openbaar en te vinden onder: https://www.schoudernetwerk.nl/snnbijeenkomst-18-11-2020/
Nieuwe SNN locator op de websiteSNN
Het bestuur van SNN heeft de nieuwe Locator op hun website gedemonstreerd.
Het verzoek is aan alle leden van SNN ( dus ook wij van SNRD)om ons bij de Locator aan te
melden. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vind je de uitleg hoe dit te doen
Nieuwe vergadering SNN over het Missie- en Visiedocument
De raad van Advies heeft 3 nieuwe leden. Voor de volgende SNN deelnemersvergadering zal
het concept missie-visie document naar alle besturen gestuurd worden zodat deze bij de
verschillende netwerken besproken kan worden. De volgende SNN deelnemersvergadering is
op 17-03-2021

BIJLAGEN

AanmeldingLocatorSNN

Uitslag SNRD en SNN enquête NB4 dec 20

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *