Voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschapscriteria

Het lidmaatschap is persoonsgeboden. Leden zijn individuele fysiotherapeuten, orthopeden en radiologen.
Niet meer dan twee fysiotherapeuten per praktijk kunnen zich aansluiten bij SNRD.
Het netwerk is gesloten, met een beperkte instroom voor nieuwe fysiotherapeuten. Bepalend voor toetreding tot SNRD zijn de kwaliteiten en motivatie van het toetredend lid, de witte vlekken in de regionale verspreiding van het SNRD en de mogelijke toegevoegde waarde van het toetredend lid voor het SNRD. Het bestuur beslist over toelating van nieuwe leden.
Nieuwe leden kunnen eenmaal per jaar toetreden tot SNRD. Hiertoe dient een nieuw lid zich, met motivatie, aan te melden voor 1 november van het lopende jaar, voor toetreding tot SNRD per het nieuwe kalenderjaar.
Iedere fysiotherapeut heeft een gemeenschappelijke entreecursus van minimaal 4 dagdelen, geaccrediteerd door het KNGF, gevolgd.
De praktijk waar het lid werkt, voldoet aan de inrichtingseisen van het KNGF.
Iedere fysiotherapeut lid van het SNRD is ingeschreven bij het CKR of het Keurmerk Fysiotherapie.
De fysiotherapeuten volgen de gedragscodes zoals beschreven in het KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeuten.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid, overlijden, stoppen met de uitoefening van het beroep fysiotherapeut, opzegging namens het netwerk. De betaalde contributie gelden worden niet teruggestort. Het bestuur kan hierop een uitzondering maken. Het bestuur beslist over de omvang en de toetredingscriteria van het SNRD.