• Update M08 NHG Standaard Schouderklachten
  • Update SR’s Effectiveness PT in SAPS patients

In oktober 2019 verscheen de update van de NHG standaard Schouderklachten waarin de rol van de fysiotherapeut in de behandelketen rondom patiënten met SP (Schouder Pijn) wordt beschreven. Bij SP-patiënten met (dreigend) disfunctioneren wordt de huisarts geadviseerd de patiënt te verwijzen naar de fysiotherapeut. De centrale interventie is oefentherapie voorzien van de juiste adviezen en informatie.

Voor additionele interventies als spinale manipulaties, taping, dry needling of een fysiotechnische applicatie wordt door de huisarts niet expliciet verwezen omdat de onderbouwing met externe evidentie ontbreekt. Een fysiotherapeut kan om korte termijn doelen te verwezenlijken of door te willen voldoen aan verwachtingen van de SP-patiënt soms kiezen om wel een additionele interventie toe te passen maar dan slechts als bijdrage aan de centrale interventie oefentherapie. De onderbouwing voor de verwijzing voor oefentherapie is, volgens de NHG-werkgroep, licht positief en gebaseerd op zwak bewijs. Uiteraard is de NHG standaard primair gericht op verstrekken van aanbevelingen betreffende het handelen van de huisarts en gaat de standaard naast SAPS-patiënten ook over patiënten met SP vanwege een gewichtsaandoening of overige aandoeningen.

Op hetzelfde moment kwam de voorpublicatie van de review van onze Belgische collega’s Pieters, Kuppens, Jochems, Bruijstens, Joossens en Struyf, ook nog versterkt met onze Engelse collega Lewis, beschikbaar. Een voorpublicatie van het relevante tijdschrift JOSPT. Inmiddels is die review ook in het tijdschrift van maart 2020 verschenen. De conclusies van de auteurs zien er aantrekkelijk uit: er is sterk bewijs voor de toepassing van oefentherapie en ook betreffende manuele therapie in de initiële fase van SP wordt positief beoordeeld.

Laten we in ieder geval tevreden zijn dat beide review werkgroepen concluderen dat anno 2020 sprake is van een positieve onderbouwing voor oefentherapie bij SP-patiënten. In onderstaande zeven pdf’s is de onderbouwing van de werkgroepen voor hun interpretatie te lezen. Wetenschap blijkt, ook al is sprake van een systematische review, toch ook deels bepaald te worden door subjectieve inschattingen en zo kan het gebeuren dat twee werkgroepen na het interpreteren van dezelfde studies tot een deels andere conclusie komen. Je kunt je eigen mening toetsen aan de tekst in die achtergrondartikelen.