DOELSTELLINGEN:

  • Binnen 2 jaar een regionaal dekkend netwerk te hebben.
  • binnen 2 jaar is de kennis van alle fysiotherapeuten die deelnemen aan het netwerk op gewenst basisniveau, zoals vastgesteld door de werkgroep vakinhoud.
  • Binnen 2 jaar als netwerk herkend worden door huisartsen, patiënten en verzekeraars.
  • Binnen 2 jaar samenwerkingsverbanden hebben met orthopeden in de regio werkzaam. 
  • Het protocolleren van de fysiotherapeutische zorg.
  • Beter afstemmen van de pre– en postoperatieve fysiotherapeutische zorg.
  • Wetenschappelijk onderzoek doen bij schouderaandoeningen
  • Creëren van een online dienst / website voor het uitwisselen van informatie, met verwijzers, patiënten en netwerkdeelnemers. 

contact | sitemap | zoek | disclaimer | colofon

linkedin.pngfacebook.png